Osteochondritis Dissecans, Armbåge (Barn)

Synonymer
OCD
Andra stavningar
Osteokondrit, osteochondrit, osteokondritis
Latin/Grekiska
Osteochondritis dissecans
Engelska
Osteochondritis dissecans of elbow

BAKGRUND

Definition

Intraartikulärt tillstånd med segment som består av brosk och underliggande subchondralt ben som kan utvecklas till en fri kropp.1,2
 • Observera att tillståndet inte ska förväxlas med Panner-sjukdom (MB Panner) som är ett liknande tillstånd men som behandlas på annat vis.

Epidemiologi

 • Capitellär OCD förekommer vanligtvis efter 10 års ålder. Tillståndet leder ofta till varaktigt funktionshinder.3,4
  • Mb Panner (osteonekros av capitellum) har en relativt godartad prognos och uppkommer vanligtvis under det första decenniet av livet.3
 • Vanligare hos pojkar än hos flickor.4
 • Vanligast i dominanta armen.4
 • Vanligare hos gymnaster och kastsportare.4

Etiologi

Etiologin är okänd.1

Patogenes

 • Tillståndet tros uppstå sekundärt till repetitiva skador av kompressionstyp, d.v.s. upprepade viktbärande aktiviteter över huvud samt övre extremiteter, hos ett omoget capitellum. Detta leder till vaskulär insufficiens och upprepande mikrotrauma.3,4

Patoanatomi

Lesionen är typiskt lokaliserad i capitellum.3,4

Klassifikation

Radiologisk och artroskopisk klassificering:3-5
 • Typ 1: Intakt brosk med eller utan stabilt benkropp.
 • Typ 2: Mobilt benfragment som brosket inte kan hålla helt stabilt.
 • Typ 3: Broskytan har rupturerat och benkroppen lossnat. Benkroppen föreligger då som en intraartikulär, fri kropp.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Allmänt: En smygande debut av aktivitetsrelaterad smärta med eller utan stelhet i den dominanta armen.3
Mekaniska symtom:4
 • Extensionsdefekt: Tidigt tecken.
 • Upphakningskänsla och låsningar: Sena tecken som tyder på fri kropp.
Beroende på typ:
 • Typ 1: Kan vara asymtomatiskt eller ge upphov till diffus aktivitetsrelaterad värk och lätt synovit.5
 • Typ 2: Leder till upphakningskänsla, värk efter ansträngning och inskränkt extension.5
 • Typ 3: Som vid typ 2 samt tillkomst av upphakningar, låsningar, aktivitetsrelaterad smärta, värk efter ansträngning och svullnad.5 

Tecken

Inspektion
 • Typ 1: Lätt synovit.5
 • Typ 2: Lätt extensionsdefekt/flexionskontraktur.4,5
 • Typ 3: Svullnad/ledutgjutning.4,5 
Palpation: Palpationsömhet över laterala armbågen.3
Rörelse:
 • Inskränkt extension.5
 • Eventuellt crepitus.4

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal-, lateral- och snedbild.3 
Fynd: Påvisar en väldefinierad subkondral skada. Vid Mb Panner ses en oregelbunden epifys.4

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT är användbart för att bedöma storlek, ödem och broskstatus.4

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandling beror på typ samt patientens ålder och symtom.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Typ 1-lesion med eller utan symtom.3-5
Metod: Ledvila med eller utan immobilisering (ortos) under 3-6 veckor.3-5
 • Långsam progressiv återgång till aktivitet under 6-12 veckor.3,4
Utfall: Över 90 % av patienterna förbättras.4

Operativ Behandling

Indikation: Typ 2- och typ 3-lesion.
 • Utebliven förbättring av icke-operativ behandling.
 • Kvarvarande smärta. 
 • Symtomatiska fria kroppar. 
 • Dislocerade fragment.
Metod: Vanligtvis artroskopisk tillgång. Posteriora portaler och en anconeusportal används nästan alltid och kan visualisera nästan hela capitellum.3
 • Typ 2: Stiftning, varvid benfragmentet kan läka in med relativt bevarad broskyta.5
 • Typ 3: Fria kroppen avlägsnas, vanligtvis artroskopiskt.3

Fysioterapi3
Efter debridering eller excision av fria kroppar: Tidig rörelseträning med eller utan armbågsortos. Därefter progressiv övergång till styrketräning när rörelseomfånget är smärtfritt. Man ska undvika valguspositioner, kastövningar och belastning under 3-4 månader. 
Efter fixation eller borrning: Övervakad tidig rörelseträning följt av styrketräning efter 2 månader, därefter långsam återgång till valguspositionsträning. Kastövningar och belastning kan påbörjas efter 4-6 månader.

Operationsmetod

Artroskopisk mikrofrakturering eller borrning4
Indikation:
 • Instabila typ 1-lesioner. 
 • Stabila typ 2-lesioner. 
Metod:
 • Mikrofrakturering av chondral lesion. 
 • Extra- eller transartikulär borrning av defekter.
Postoperativ behandling:
 • Övervakad tidig rörelseträning.
 • Styrketräning efter 2 månader. 
 • Kastövningar och belastning vid 4-6 månader.

Fixation4
Indikation: Stora lesioner som är totalt dislocerade.
 • Obervera dock att fixation av OCD-lesioner i capitulum har varierande framgång och bör reserveras för stora lesioner med primärt intakta fragment som sitter bra eller inte är helt dislocerade.3
Metod: Artroskopisk reposition och fixering.
Fysioterapi:
 • Övervakad tidig rörelseträning.
 • Styrketräning efter 2 månader. 
 • Kastövningar och belastning vid 4-6 månader.

Artroskopisk debridering och excision av fri kropp4
Indikation
 • Instabil typ 2-lesion.
 • Typ 3-lesioner.
Fysioterapi:
 • Tidig rörelseträning med/utan ortos. 
 • Styrketräning när rörelseomfånget är smärtfritt.
 • Kastövningar och belastning efter 3 månader.

Osteochondral graftöverföring4
Indikation: Stora typ 2- och typ 3-lesioner som engagerar caput radii.
Metod: Kan utföras med allograftpluggar eller autograft mosaikplastisk (osteochondral autograft transfer system [OATS]). Under OATS används en serie stansinstrument för att skörda ett eller flera cylindriska transplantat av ledbrosk och underliggande ben från ett friskt, mindre viktbärande område.
Fysioterapi:
 • Tidig rörelseträning.
 • Resistensövningar/styrketräning efter 3 månader. 
 • Progressiva kastövningar kan påbörjas efter 5-7 månader. 

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Armbågsstelhet, smärta, artros samt oförmåga att återgå till sportaktivitet.4

Prognos

 • Prognosen baseras på patientens ålder och om fysen är öppen eller inte.4
 • De flesta läker mellan 6-18 månader av icke-operativ behandling.4
 • OCD hos barn har bättre prognos än hos vuxna.4
 • Vid avlägsnande av en fri kropp blir patienten ofta besvärsfri, även om det finns en öppen benyta i leden.5

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Osteochondritis Dissecans of Elbow – Orthobullets. [Hämtat 190725].
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. (2018). Ortopedi. 1a upplagan. Studentlitteratur