Osteochondritis Dissecans, Armbåge

Synonymer
OCD, osteochondrit
Andra stavningar
Osteokondritis, osteokondrit
Latin/Grekiska
Osteochondritis dissecans
Engelska
Osteochondritis dissecans of elbow

BAKGRUND

Definition

Avlossning av små ben-/broskbitar i armbågsleden.1

Epidemiologi

Drabbar barn i tidiga tonåren men kan även förekomma hos unga vuxna.1

Etiologi

Tillståndet har oklar genes.1

Patoanatomi

 • OCD förekommer oftast i capitulum-området men kan även finnas på andra lokaler i armbågen.1
 • Osteochondritis dissecans har tre stadier:1
  • Stadium 1: Det föreligger en lös benkropp stabiliserad av intakt brosk.
  • Stadium 2: Det föreligger ett mobilt benfragment som brosket inte kan hålla helt stabilt.
  • Stadium 3: Broskytan har rupturerat och benkroppen lossnat. Benkroppen föreligger då som en intraartikulär, fri kropp.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Symtom beror ofta på tillståndets stadie:
 • Stadium 1: Kan vara asymtomatiskt eller ge upphov till diffus aktivitetsrelaterad värk och lätt synovit.1
 • Stadium 2: Upphakningskänsla, värk efter ansträngning.1
 • Stadium 3: Samma symtom som stadium 2 men med tillkomst av upphakningar, låsningar, aktivitetsrelaterad smärta, värk efter ansträngning och svullnad.1

Tecken

Stadium 1: Lätt synovit.1
Stadium 2: Inskränkt extension.1
Stadium 3: Som stadium 2 men med tillkomst av upphakningar och svullnad.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Kan påvisa tillståndet men slätröntgen får ofta kompletteras med MRT för att säkerställa diagnos.1

Datortomografi (DT)

Fynd: Kan påvisa tillståndet. 

Magnetresonanstomografi (MRT)

Indikation: MRT behövs ofta för att säkerställa diagnos.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Den initiala behandlingen är oftast icke-operativ.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: OCD Stadium 1 och utan besvär.1
Metod: I akut stadium rekommenderas någon form av ledvila.1

Operativ Behandling

Stiftning
Indikation: Stadium 1 med symtom och i synnerhet stadium 2 med fragmentet fortfarande på plats och intakt brosk.1
Metod: Stiftning, varvid benfragmentet kan läka in med relativt bevarad broskyta.1

Exstirpation av fri kropp
Indikation: Stadium 3 och ibland stadium 2 vid besvär.1
Metod: Den fria kroppen avlägsnas om den ger upphov till besvär.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Artros: Ökad risk föreligger vid stadium 3 och stor broskdefekt.1

Prognos

 • Patienten blir ofta besvärsfri vid avlägsnande av en fri kropp, även om det finns en öppen benyta i leden.1
 • Inläkning av benfragmentet beror mycket på patientens ålder, med bättre resultat hos barn/unga jämfört med vuxna, där läkningsstörningar kan förekomma.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.