Osteochondritis Dissecans, Knä

Synonymer
OCD
Andra stavningar
Osteokondrit, osteochondrit, osteokondritis
Latin/Grekiska
Osteochondritis dissecans
Engelska
Osteochondritis dissecans

BAKGRUND

Definition

Avlossning av brosk med underliggande ben från knäledens ledytor.1

Epidemiologi

Förekommer framför allt hos unga individer.1

Etiologi

Det är oklart om tillståndet uppkommer efter traumatisk skada eller om tillståndet är medfött.1

Patoanatomi

  • Skadan är oftast lokaliserad till den femorala ledytans medialsida.1
  • Vanligen är benbiten täckt av en intakt broskyta.1
  • Ben-/broskbiten kan lossna och bli en fri kropp i leden.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Om benbiten är intakt och inte fri upplever patienten diffus värk, rörelsesmärta, speciellt vid ansträngning, och ibland även inskränkt rörelseomfång. Om ben-/broskbiten lossnar kan den bli en fri kropp i leden ge upphov till låsningar eller upphakningar.1

Tecken

Inspektion: Eventuell svullnad i knäet.1
Rörelse: Diffusa smärtor vid provokation.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen bekräftar ofta diagnosen. DT och/eller MRT utförs för att kartlägga skadan. 

Datortomografi (DT)

DT kan användas för att kunna bedöma skadans utbredning och för att planera den fortsatta handläggningen.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan användas för att kunna bedöma skadans utbredning och för att planera den fortsatta handläggningen.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på patientens besvär.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Intakt broskyta.1 
Metod: Avlastning och eventuellt ortos.
Utfall: Benbiten kan läka tillbaka. Detta gäller främst hos tonåringar och yngre vuxna.1 

Operativ Behandling

  • Fria kroppar avlägsnas med artroskopi.1
  • Ibland krävs att man stiftar fast fragmentet för att det ska läka in. Man använder då oftast resorberbara stift eller skruvar.1
  • Vid kvarstående stor broskdefekt med underliggande bar benyta kan man överväga att borra upp multipla små kanaler i benbädden (mikrofraktur) för att stimulera till läkning av den skadade ytan. Andra alternativ är att täcka benytan med benhinna som är klädd med odlade broskceller.1 

PROGNOS

Prognos

Prognosen är bäst hos barn och ungdomar där benbiten ligger på plats med intakt broskyta. Prognosen är sämre om broskbiten ligger som fri kropp, då det finns en ökad risk för artrosutveckling. Operation med transplanterade broskceller ger i regel god symtomlindrande effekt, men det är osäkert om det påverkar risken för artros på sikt.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan