Osteogenesis Imperfecta

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Osteogenesis imperfecta, fragilitas ossium
Engelska
Osteogenesis imperfecta, brittle bone diseas

BAKGRUND

Definition

Ärftlig sjukdom med fel i bildningen av kollagen.1

Epidemiologi

Cirka 5 barn föds i Sverige varje år med den svåraste formen av sjukdomen.1

Etiologi

Defekt i typ 1 kollagen (COL1A2-gen) som orsakar störd tvärbindning och leder till minskad kollagenutsöndring.2

Klassifikation

Sillence klassificerade OI i fyra typer.2 Man har därefter lagt till ytterligare tre typer.

Sillence-klassifikation av Osteogenesis Imperfecta2
TypNedärvningSklera Manifestationer
1A, 1BAutosomalt dominantBlåDebut vid förskoleåldern (tarda); hörselnedsättning; påverkan av tänder (endast typ 1A).
2Autosomalt recessivBlåDödlig.
3Autosomalt recessivNormalFrakturer vid födseln, kortväxta.
4A, 4BAutosomalt dominantNormalMildare form; normal hörsel, påverkar tänder (då endast 4A-typen).

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Ofta kortväxta med multipla frakturer.1 I de svåra formerna förekommer frakturer redan när barnet föds. Många av patienterna har överrörliga leder, påverkan på tandanläggning och hörselpåverkan.1
 • Ibland finns även aneurysm och hjärtklaffspåverkan.1 

Tecken

Inspektion:
 • Ofta kortväxta med felläkta frakturer.1,2
 • Skolios.2
 • Påverkan på tandanläggning (dentinogenesis imperfecta).2
 • Blå sklera ses vid typ 1 och 2.2
Rörelse: Ligamentlaxitet.2 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Tunn corticalis och generaliserad osteopeni.2 Frakturer är vanliga:1,2
 • Frakturläkning är normal men benet remodelleras vanligtvis inte.2
 • Frakturerna inträffar mer sällan med stigande ålder (upphör vanligtvis vid puberteten).2
 • Kompressionsfrakturer (torskkotor) är vanliga.2 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlas både operativt och icke-operativt.

Icke-operativ Behandling

Farmakologisk behandling
Bisfosfonater har visats minska antalet frakturer.1,2

Ortopedisk behandling
 • Det är viktigt att eftersträva kort gipsbehandlingstid av frakturer.1 
 • Ortoser kan användas för att förebygga deformitet och frakturer.2

Operativ Behandling

 • Frakturer:
  • Barn < 2 år: Behandlas som barn utan osteogenesis imperfecta.2
  • Barn > 2 år: Teleskoperande intramedullära spikar kan övervägas.2
 • En eller flera operationer kan bli nödvändiga för att korrigera deformiteter.1
 • Vid de svåraste formerna kan profylaktisk märgspikning bli aktuell.1,2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Frakturer och deformiteter.1,2

Prognos

Prognosen beror på sjukdomens svårighetsgrad. Tillståndet föreligger i en mängd olika former, allt från symtomfrihet utan frakturer till att barnen inte överlever neonatalperioden.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.