Osteoid Osteom

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Osteoid osteoma

BAKGRUND

Definition

Benign tumör som består av en välavgränsad osteolytisk massa som kallas för nidus som är omgiven av en distinkt zon med reaktiv benskleros.

Epidemiologi

 • Vanligast förekommande i 10-30-årsåldern.1 
 • Står för 12 % av alla benigna bentumörer.2
 • Vanligast hos pojkar.2

Etiologi

Okänd etiologi.2

Patoanatomi

 • Tumörerna är små, vanligen mindre än 1 cm.2 De flesta är intracortikala, även om de kan vara subperiosteala, intraartikulära eller i spongiöst ben.2
 • De uppträder oftast i femur och tibia, men även i andra anatomiska regioner så som ryggraden.1
 • Om tumören ses i ryggraden uppstår den i den konkava sidan av kröken.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Patienterna upplever en envis värk.1 De flesta har en lokaliserad smärta som förvärras på natten.2
 • Diagnosen fördröjs ofta p.g.a. att tumören kan ge utstrålande smärta så fel kroppsdel undersöks.1
 • Tjugo procent av alla osteoid osteom uppstår i bakre elementen av ryggraden. Dessa patienter upplever ryggsmärta och har skolios. Kröken uppstår sekundärt till muskelspasm.2

Tecken

Inspektion: Drabbade extremiteter kan uppvisa svullnad och muskelatrofi.2
 • Intraartikulära lesioner nära fyserna kan leda till ledutgjutning, överväxt/deformitet av extremiteten, onormal gång, ledkontraktur och begränsat rörelseomfång.2
Palpation: Ibland noteras palpationsömhet.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Runt själva tumören ses vanligen en reaktiv skleros med ett centralt osteolytiskt nidus. Det är den bästa undersökningsmetoden för att ställa säker diagnos.1 Tumören kan dock vara svår att se.2

Osteoid osteom i trochanter minor.

Datortomografi (DT)

Fynd: Axiell DT kan påvisa en mineraliserat osseöst nidus med en lucent halo och omgivande sfärisk eller ovoid skleros.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd: MRT kan vara missledande då den kan visa ett intensivt mjukdels- och benmärgsödem som kan misstolkas som malignitet eller infektion.2 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlas med NSAID och radiofrekvensablation (RFA).1,2 Remiss skickas till sarkomcenter för RFA.

Icke-operativ Behandling

Farmakologisk behandling:
 • Indikation: Förstahandsbehandling vid smärta.2
 • Metod: NSAID-behandling.2
  • Smärtan har kopplats till förhöjda cyklooxygenasnivåer och efterföljande ökad syntes av prostaglandiner (PG).2
 • Utfall: Det tar i genomsnitt 33 månader för symptomen att försvinna.2

Operativ Behandling

Radiofrekvensablation (RFA):
 • Indikation: Vanligen förstahandsbehandling vid progressiva eller kvarvarande symtom.1 
 • Metod: En strömförande sond införs i tumören perkutant under DT-kontroll. Genom värmeutveckling dödas tumören.1,2 Utförs på sarkomcenter.
 • Utfall:
  • Eliminerar 80 % av lesionerna efter första behandlingen och 96 % av lesionerna efter andra behandlingen.2 
  • Biopsering är inte pålitlig med denna metod.2
  • Behandling med RFA är kostnadseffektiv och möjliggör tidig belastning.2
Excision:
 • Indikation: Vid progressiva eller kvarvarande symtom.2
 • Utfall: Skapar större bendefekter, vilket leder till ökad risk för postoperativ fraktur.2
Urskrapning (curettage) eller en bloc-resektion:
 • Indikation: Subkutana och intraartikulära tumörer samt tumörer nära viktiga strukturer.2
  • Risken för att skada närliggande strukturer är för stor för att man ska kunna använda RFA.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Recidiv.

Prognos

 • Osteoid osteom maligniserar inte.2
 • Recidiv är vanligast under de första 6 månaderna efter ett ingrepp. Recidivrisken är cirka 10 % med en indirekt korrelation med åldern.2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.