Osteom

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Osteoma
Engelska
Osteoma

BAKGRUND

Definition

Benign benbildande tumör som består av kompakt eller moget trabekulärt ben.

Patoanatomi

  • Uppstår nästan endast i skalle och ansiktsskelett (framför allt paranasala sinus).1
  • Multipla osteom kan förekomma vid Gardner-syndrom.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Lesionerna ger sällan upphov till besvär.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Sklerotisk lobulerad massa.2 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Symtomatiska tumörer exstirperas/excideras.

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.