Osteomalaci

Synonymer
Benvävsuppmjukning
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Osteomalacia
Engelska
Osteomalacia, adult rickets

BAKGRUND

Definition

Störningar i mineraliseringen av den omogna benvävnaden (osteoiden) hos den färdigvuxna individen.1

Etiologi

 • D-vitaminbrist (från föda).2
 • GI-sjukdomar.2
 • Renal osteodystrofi.2
 • Vissa typer av läkemedel:2
  • Aluminum-innehållande fosfatbindande antacida. Detta då aluminiumdeposition i ben förhindrar mineralisering.
  • Fenytoin.
 • Alkoholism.2

Patofysiologi

Ökad mängd icke-mineraliserad osteoid leder till benuppmjukning.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever generaliserad bensmärta, överkänslighet, muskelsvaghet, anorexi och viktnedgång.1,2 Sjukdomen kan dock förlöpa utan symtom.1

Tecken

Inspektion: Ibland ser man olika deformiteter.1 
Palpation: Palpationsömhet över benstrukturer.1
Rörelse: Muskelsvaghet.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Blodprover

Förhöjt S-ALP.1

Slätröntgen

Fynd:
 • Looser-zoner/Milkman-pseudofrakturer: Breda uppklarningszoner (stressfrakturer/insufficiensfrakturer) av icke-mineraliserat ben vinkelrätt mot corticalis, ofta med sklerotiska oregelbundna begränsningar. Förändringarna är ofta symmetriska.1,2 
 • Patologiska frakturer förekommer.1
  • Collum femoris-frakturer är vanliga.2
 • Treklöverformat bäcken.2
 • Bikonkava kotkroppar.2

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
Looser-zoner
Looser-zoner (pilarna).
Looser-zoner

Patologisk-anatomisk Diagnos (PAD)

Benbiopsi: Diagnos fastställs med benbiopsi.1
 • Fynd: Breda osteoidsömmar.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på underliggande tillstånd. Handläggningen sköts lämpligen av endokrinolog.1

Icke-operativ Behandling

Farmakologisk behandling
Indikation: De flesta.1,2 
Läkemedel: I regel ges alltid tillskott av D-vitamin (hög dos) och kalcium.1,2

Operativ Behandling

Patologiska frakturer behandlas på samma sätt som i normalt ben.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Patologiska frakturer kan uppkomma.1,2

Prognos

Prognosen beror på underliggande tillstånd.

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.