Osteomyelit, Kronisk (Barn)

Synonymer
Benröta
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Osteomyelitis chronica
Engelska
Chronic osteomyelitis

BAKGRUND

Definition

Infektion i ben med en duration upp mot flera månader. 

Epidemiologi

Kronisk osteomyelit är ett ovanligt tillstånd i Sverige idag, då akuta osteomyeliter behandlas framgångsrikt.1

Patogenes

Uppstår från tidigare försummade sår (diabets, ulcus), från tidigare trauma/operation, tidigare akut osteomyelit eller septisk artrit.2

Patoanatomi

Infektionen kännetecknas av förekomsten av nekrotiskt (sekvestrerat) ben och pus. Ses vanligen i de långa rörbenen.1,3

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Patienten har ofta skov med ospecifik djup värk i området.3
 • Ibland kan barnet ha feber och frossa men detta är inte vanligt.

Tecken

 • Ofta kroniska sår eller dränerande fistel/sinus.2
 • Ibland kan såret sonderas in till benet.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar benförändringar där det kan förekomma sekvestrerat (dött, sklerotiskt) ben.1,2

Laboratorieprover

 • Blodprover är ofta inte till hjälp då proverna kan vara normala.2
 • Odlingar från sinus/fistelgång är inte till hjälp.2
 • Biopsi eller odling från benet är det bästa.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

 • Behandlas med kirurgisk revision av infektionen och långvarig antibiotikaterapi.1-3 
 • Tänk på kronisk osteomyelit vid icke-läkning (pseudoartros).2

Operativ Behandling

Indikation: Indicerat i de flesta fall för att bota tillståndet.1-3
Metod: Revision av infektionen. Rekonstruktiva operationer kan bli aktuella när infektionen är utläkt.1
 • Operationerna ska individualiseras.2
 • Ofta behövs flertalet revisioner.2
 • Man bör extrahera infekterat osteosyntesmaterial.2 
 • Icke-viabelt (dött) ben ska tas bort då detta stör läkningen.2
 • Benet ska debrideras till att man ser punktatblödningar på viabelt ben (paprika-tecknet).2
 • Icke-viabela eller nekrotiska mjukdelar ska tas bort.2
 • Kan behandlas med spacer (PMMA-cement med antibiotika).2
 • Man bör återställa mjukdelstäckningen.2

PROGNOS

Prognos

Prognos kan variera beroende på om infektionen växer och/eller om några leder påverkats.3

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. (2018). Ortopedi. 1a upplagan. Studentlitteratur