Osteomyelit, Kronisk recidiverande multifokal (Barn)

Synonymer
Benröta, CRMO
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Osteomyelitis
Engelska
Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis (CRMO)

BAKGRUND

Definition

Inflammatorisk bensjukdom som kännetecknas av multipla lesioner.1 

Epidemiologi

Ovanligt tillstånd som förekommer framför allt hos barn och tonåringar.1

Etiologi

Tillståndet har oklar etiologi, men troligen inte bakteriell.1

Patoanatomi

Multipla benlesioner, som oftast sätter sig i clavikeln, kotpelaren och nedre extremitetens långa rörben. Kan dock uppstå var som helst i skelettet.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten har smärta och ömhet över benlesionen.1 

Tecken

  • Ibland noteras subfebrilitet.1
  • Palpationsömhet över benlesionen.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Laboratorieprover

  • De flesta blodprover är ofta normala. SR kan dock vara lätt förhöjt.1
  • Odlingar är negativa.1

Slätröntgen

Röntgenförändringarna liknar de som ses vid en bakteriell osteomyelit.1

Scintigrafi

Kan påvisa “tysta” lesioner.1 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet är självläkande. NSAID kan minska på symtomen.1

PROGNOS

Prognos

Tillståndet är självläkande och brukar läka ut inom 4-5 år. Förloppet är cykliskt med perioder av förbättring och försämring.1

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.