Osteomyelit, Subakut (Barn)

Synonymer
Benröta
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Osteomyelitis subacuta
Engelska
Subacute osteomyelitis

BAKGRUND

Definition

Infektion i skelettet som pågår längre än 2-3 veckor.1,3

Epidemiologi

Ses hos ungdomar och yngre vuxna (< 25 år), p.g.a. starkare immunförsvar.2

Etiologi

Orsakas nästan enbart av S. aureus. Kan även orsakas av lågvirulenta bakterier.2

Patogenes

  • Kan uppstå efter en akut osteomyelit som har avgränsats men inte läkt ut. Kan även uppstå vid en osteomyelit med lågvirulenta bakterier, där immunförsvaret avgränsat infektionen.1-3
  • Kan eventuellt uppkomma p.g.a hematogen spridning efter trauma mot en tillväxtplatta.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Ofta relativt beskedliga symtom med lättare smärtsam hälta och ömhet.1-3

Tecken

Allmäntillstånd: Vanligen ingen systemisk påverkan.2
Inspektion: Svullnad.1 
Palpation: Palpationsömhet samt värmeökning kan förekomma.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Laboratorieprover

Proverna är ofta normala.1,3

Slätröntgen

Ses på röntgen med en sklerotisk kant vid metafysen. Dock kan utseendet variera betydligt. Tillståndet kan ibland likna benigna tumörer (kondroblastom) eller Ewingsarkom. Vid osäkerhet ska man konsultera med sarkomcenter/tumörortoped.1,2 

Typer av Subakut Osteomyelit1
Metafysär utan större reaktion
Metafysär med sklerotisk reaktion
Metafysär erosion
Diafysär erosion
Diafysär skleros

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Oftast behövs ingen behandling. På många platser rekommenderas dock initialt behandling med antibiotika och vid utebliven förbättring rekommenderas operation.1-3 

Icke-operativ Behandling

Antibiotikabehandling: Peroral antibiotika provas initialt under 5-6-veckor. Det är dock oklart om antibiotikaterapi är nödvändig.1,2 

Operativ Behandling

Indikation: Vid tilltagande symtom eller om förändringen fortsätter att växa trots antibiotikabehandling.1 
Metod: Urskrapning av förändringen.1

PROGNOS

Prognos

Läker ofta ut spontant utan behandling.3

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. (2018). Ortopedi. 1a upplagan. Studentlitteratur