Överridande Tå, Kongenital (Barn)

Synonymer
Överlappande tå/lilltå
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Digitus minimus varus
Engelska
Overlapping toe

BAKGRUND

Definition

Kongenital deformitet där en tå överlappar/överrider en annan tå.1-3

Epidemiologi

  • Tillståndet är lika vanligt hos pojkar som hos flickor.3
  • Femte tån (lilltån) drabbas vanligen, där den överrider den fjärde tån.1-3
  • Ofta familjärt.2,3
  • Ofta bilateralt.2,3

Patomekanism och Patoanatomi

  • Uppstår p.g.a. en kontraktion av extensor digitorum longus.3
  • Samtliga dorsomediala strukturer som hud, extensorsenor, ligament och kapsel är förkortade.4
  • Femte tån (lilltån) drabbas vanligen, där den överrider den fjärde tån.1-3 Även digitus 2-4 kan drabbas, men brukar då ge mindre bekymmer.4,5

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Besvär uppkommer ofta först i sena tonåren, med ömmande förhårdnader dorsalt och interdigitalt4,5 samt obehag från skor.1,3 

Tecken

Inspektion:
  • Adduktion och lätt utåtrotation av tån. MTP-leden är extenderad.3
  • Nageln (nagelplattan) är mindre än hos kontralaterala tån.3

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
överridande tå
Överridande lilltå hos ett nyfött barn.
överridande tå

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlas initialt icke-operativt.1-3

Icke-operativ Behandling

Passiv tänjning/sträckning och häftfixation
Indikation: Provas initialt hos de flesta, framför allt vid besvär.1,3 
Metod: Föräldrar instrueras att utföra passiv tänjning och häftfixation (tvillingtejpning/tvillingförband) i redresserad ställning.4,5 Grundfalangen ska tänjas och fixeras i överkorrigerad flexionsställning.5 
Utfall: Passiv tänjning och häftfixation brukar ge ett bra resultat om behandlingen påbörjas under nyföddhetsperioden.5 

Operativ Behandling

Butler-procedur
Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling hos äldre patienter där förändringen och besvären kvarstår.2,3,5
Metod: Under uppväxttiden utförs en tenotomi av extensor digitorum longus lokalt över tåbasen och gör en dorsal kapsulotomi följt av en hudplastik (Zplastik, V-Y-plastik eller dubbelt racketsnitt med plantarförskjutning av hela tån).2,3,5

McFarland-procedur
Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling hos äldre patienter där förändringen och besvären kvarstår.2,3 Operationen utförs vid mycket uttalad deformitet, speciellt hos vuxna.5
Metod: Man utför en extensorseneavskärning och en resektion av basen av proximala falangen kombinerad med en omvänd syndaktylioperation (syndaktylisation).3,5

Prognos

Oftast förbättras deformiteten spontant med tiden.1 Gott resultat om behandlingen påbörjas tidigt.

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
3. Orthobullets.com. (2019). Overlapping Toe. [Hämtat 191019].
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
5. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.