Panner-sjukdom

Synonymer
Osteokondros av capitelum/capitellum humeri
Andra stavningar
Panners sjukdom
Latin/Grekiska
Morbus Panner
Engelska
Panner disease, osteochondrosis of the capitellum

BAKGRUND

Definition

Avaskulär nekros av capitulum/capitellum humeri.1

Epidemiologi

  • Tillståndet ses vanligen i den dominanta armbågen.1,2
  • Förekommer oftast hos pojkar, i åldern 4-10 år.1,2 
  • Avaskulär bennekros är mycket vanligare i nedre än i övre extremiteten.2

Etiologi

Okänd etiologi. Liknande förändringar kan uppkomma vid itererat trauma, när caput radii slås mot capitulum humeri.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Barnet upplever värk och rörelseinskränkning i armbågen.1,2

Tecken

Inspektion: Synovial svullnad och lätt exsudat (utgjutning) i leden.1,2
Palpation: Lokal ömhet över capitelum humeri.1,2 
Rörelse: Ibland förekommer associerad flexionskontraktur i armbågen.1,2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen visar oregelbunden skelettstruktur, punktformig skleros samt fragmentering som vid morbus Perthes eller morbus Köhler 1.1,2 Eventuellt kan lösa benfragment förekomma.1,2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Oftast krävs ingen specifik behandling.1 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Kraftiga besvär.1
Metod: Antiinflammatorisk behandling (NSAID) och kort immobilisering.1 

Operativ Behandling

Indikation: Lösa benfragment med låsningssymtom.1
Metod: De lösa fragmentet/fragmenten exstirperas.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen är god. Förändringen i capitulum humeri normaliseras röntgenologiskt inom 1-3 år. Tillståndet läker ut spontant utan restsymtom.1,2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.