Paronyki

Synonymer
Nagelbandsinfektion
Andra stavningar
Paronychi
Latin/Grekiska
Paronychia
Engelska
Paronychia

BAKGRUND

Definition

Paronyki innebär en infektion runt nagelkanten, med ibland purulent sekretion eller smältning.1

Epidemiologi

Paronyki är den vanligaste infektionen i handen.1 Kan lätt bli kronisk. 

Etiologi

Infektionen orsakas oftast av S. aureus.1 Tillståndet är vanligt efter manikyr eller hos nagelbitare.

Patogenes

Spridningen sker via småskador i anslutning till nagelbandet. Kan eventuellt spridas till eponykiet och även till andra sidans paronykium.2

Differentialdiagnos

Malignt melanom (amelanotiskt melanom) och skivepitelcancer är ovanliga, men viktiga differentialdiagnoser.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever tilltagande symtom av smärta, svullnad och rodnad kring nagelbädden.1

Tecken

Inspektion: Rodnad och abscessbildning/pus vid nagelkanten.1
Palpation: Palpationsömhet vid nagelkanten/nagelbandet.1

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandling beror på svårighetsgrad.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Lindrig paronyki, framför allt i tidigt skede.2
Metod: Behandlas med klorhexidin- eller Alsolomslag och vid behov antibiotika p.o. (t.ex. flukloxacillin eller klindamycin), efter odling. Vid infektion orsakad av svamp kan antimykotika med kortison (Pevisonkräm) ges.

Operativ Behandling

Incision och debridering
Indikation: Vid abscessbildning (massiv smältning) i nagelkanten utan abscess under nagelbädden (nagelbädden gungar vid palpation).
Metod: Man utför endast en incision och debridering av abcessen och ibland även en midlateral incision över distala falangen. Paronykiet och eponykiet kan också incideras och lämnas öppet. Därefter odling och antibiotika (t.ex. flukloxacillin eller klindamycin).
  • Begynnande smältning: Ofta kan tillräckligt dränage erhållas genom att försiktigt lyfta upp nagelbandet med ett fint trubbigt instrument.2 

Evulsio
Indikation: Abscessbildning (massiv smältning) i nagelkanten med abscess under nagelbädden (nagelbädden gungar vid palpation).
metod: En incision och debridering av abcessen samt en partiell (laterala del) eller total nagelevulsio utförs. Vid partiell evulsio börjar man med att sätta en fingerbasblockad och därefter klipper man en bit av nageln (den sida som paronykin omfattar) ned mot nagelbandet och ”dras/rullas” av. Om infektionen är belägen under nageln (subungualt), avlägsnas hela nageln eller dess proximala delar.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Kronisk paronyki, osteit eller artrit.

Prognos

Vid adekvat behandling uppstår sällan några restsymtom. Osteit eller artrit kan dock utvecklas i DIP-leden vid obehandlad paronyki.

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.