Patellaluxation, Recidiverande

Synonymer
Patellainstabilitet, återkommande luxationer av patella
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Patellar instability

BAKGRUND

Definition

Recidiverande/återkommande luxationer av patella. 

Epidemiologi

Oftast drabbas unga flickor av recidiverande patellaluxationer men vissa patienter drabbas en gång av en patellaluxation och sedan aldrig mer.1
 

Mekanism

Recidiverande patellaluxationer kan uppstå utan kraftigt våld, ibland endast vid vridvåld av knäet.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten känner oftast igen symtomen, som oftast är mer diskreta än vid en förstagångsluxation. Patella kan efter luxationen ligga kvar på utsidan av knäet eller spontanreponeras.1 

Tecken

Inspektion: Mindre tydlig svullnad jämfört med förstagångsluxation. 
Palpation: Palpationsömhet kan föreligga medialt om patella. 
Rörlighet: Det föreligger ofta en ökad rörlighet i sidled av patella, som kan förskjutas längre lateralt än kontralaterala sidan.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen är vanligen indicerat vid ställningstagande till operation. Man utför inte röntgen efter varje luxation.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT är vanligen indicerat vid ställningstagande till operation.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Akut luxation behandlas primärt som vid en förstagångsluxation. En stabiliserande operation kan bli aktuell om instabiliteten inte läker ut med träning.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling av tillståndet.1 
Metod: Träning av stabiliserande muskulatur med hjälp av fysioterapeut.1 Patellastabiliserande ortos rekommenderas i 3 månader, främst vid idrottsaktivitet eller moment som innebär ökad risk för luxation.

Operativ Behandling

Indikation: Om instabiliteten inte läker ut med träning av stabiliserande muskulatur.1 De kohortstudier som gjorts visar lika resultat för grupperna som opererats akut och de som behandlats konservativt avseende sutur av retinaklet vid laterala luxationer.
Metod: Flera metoder finns, beroende på anatomiska avvikelser, inkluderande rekonstruktion av mediala patellofemorala ligamentet (MPFL), lateral release, tuberositas tibiae-transposition medialt (Elmslie-Trillat-operation) eller sulcusplastik.
  • Elmslie-Trillat-operation: Innebär att skelettfästet för patellarsenan på tuberosuas tibiae flyttas medialt för att räta ut Q-vinkeln (vinkeln mellan patellarsenan och quadricepsmuskeln).1
Utfall: Rehabiliteringstiden efter Elmslie-Trillat-operation är minst 6 månader. Stabilisering av MPFL är ett mindre och skonsammare ingrepp med ett kortare rehabiliteringsförlopp, men med osäkrare resultat.1

Operationsmetod

Distal patella-realignment (Elmslie-Trillat-operation)
Indikation: Recidiverande luxationer och patellofemoral smärta med malalignment av extensormekanismen.
Kontraindikation: Patienter med öppna fyser och normal Q-vinkel.
Teknik: Innebär att skelettfästet för patellarsenan på tuberosuas tibiae flyttas medialt för att normalisera ut Q-vinkeln och korrigera patella alta.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Artros.1

Prognos

  • Trots väl genomförd rehabilitering är risken stor för fortsatta luxationer.1 Efter operation återfår patienten i regel full funktion.1
  • På lång sikt föreligger risk för artrosutveckling.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan