Patellofemoralt Smärtsyndrom

Synonymer
PFSS, främre knäledssmärta, knäskålssmärta, chondromalacia patellae (missvisande benämning då brosket oftast är friskt)
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Idiopathic chondromalacia patellae, patellofemoral syndrome

BAKGRUND

Definition

Smärttillstånd i knäleden.1

Epidemiologi

  • Vanligt tillstånd, som drabbar främst ungdomar, såväl idrottsaktiva som inte idrottsaktiva.1
  • Idiopatisk främre knäledssmärta är vanligast hos flickor och då under tonåren.1

Etiologi

  • Oklar etiologi. Inget klart samband har påvisats mellan felställning och smärta eller broskförändringar och smärta.1
  • Strukturell främre knäledssmärta kan dock orsakas av lateral tibiatorsion, genu valgum, patella alta, lateral stramhet, grund sulcus eller hyperlaxitet.1

Patogenes

Tillstånd som är relaterade till PFSS är plötslig eller snabbt stegrad knäbelastande aktivitet, försvagad lårmuskulatur, ökad anatomisk vinkel mellan patella och femur (ökad Q-vinkel), subluxationsställning av patella samt i undantagsfall broskförändringar.1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

  • Patienter beskriver vilovärk på framsidan av patella och smärta vid gång i trappor (främst nedför) där smärtan ökar vid belastning. Patienten upplever även att smärtan uppkommer vid huksittande, sittande med böjd knäled och uppresning efter längre sittande. Många patienter upplever smärta vid sittande med knäna i böjt läge under längre tid (som vid biobesök eller bussåkning).
  • Ibland förekommer även upphakningar. Mindre vanliga symtom är svullnad och instabilitetskänsla.1

Tecken

Inspektion: I vissa fall ses minskad muskelvolym.1 Enstaka gånger föreligger subluxation av patella, utåtvridning av tibia, ökad framåtvinkling av collum femoris (ökad anteversionsvinkel), med högt stående patella.1
Rörelse: Ofta föreligger kraftnedsättning av quadriceps.1 Enstaka gånger föreligger stramhet i ledkapseln.1
Palpation: Palpationsömhet på båda sidor av knäskålen (randömhet), som tecken på irritation i ledkapseln.
Specifika tester
  • Apprehension-test: Smärta vid tryck på patella, samtidigt som quadriceps aktiveras.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen är vanligen normal.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT är inte nödvändig för diagnos eller initiering av behandling.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Den primära behandlingen innefattar rehabilitering.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Rehabilitering innefattande styrketräning av quadricepsmuskeln, anpassad fysisk aktivitet och idrottsbelastning. Värmeskydd och patellastabiliserande bandage/ortos kan lindra symtomen. NSAID ges vid behov.1
  • Idrottsaktivitet ger upphov till obehag men är inte farligt.1
Utfall: Rehabiliteringen kan ta lång tid.1

Operativ Behandling

  • Operativ behandling rekommenderas som regel inte.1
  • Ibland kan enstaka patienter med felställning vara i behov av operativ åtgärd. Felställningarna kan dock vara svåra att korrigera.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen är god där rehabiliteringsträning brukar minska symtomen. På längre sikt brukar besvären avklinga spontant.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan