Peroneustunnelsyndrom

Synonymer
Fibularistunnelsyndrom
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Peroneal tunnel syndrome, superficial peroneal tunnel syndrome

BAKGRUND

Definition

Inklämning av n. fibularis (peroneus) superficialis (ytliga peroneusnerven).1

Etiologi

Orsaken till tillståndet är inklämning av nerven p.g.a. muskelherniering, en extra lång peroneustunnel eller samtidig förekomst av kroniskt kompartmentsyndrom i den laterala muskellogen.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärta, lokaliserad anterolateralt och distalt i underbenet. Ibland förekommer smärta och stickningar i vila. Smärtan kan radiera både proximalt upp i låret och distalt ner över fotryggen.1

Tecken

Distalstatus: Störd sensorik över fotryggen, utom i det första interdigitalvecket (detta område innerveras av n. peroneus profundus).1
Specifika tester
  • Tinel-test: Perkussion av nerven utmed nervtunneln medför domningar och stickningar distalt. Platsen för nervens utträde ur peroneustunneln är oftast lokaliserad 10-12 cm proximalt om laterala malleolen.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

Neurofysiologi

Neurografi kan vara indicerat. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på patientens symtom och underliggande orsak. 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Diskreta symtom.
Metod: Rörelseträning. 

Operativ Behandling

Dekompression
Indikation: Peroneustunnelsyndrom av klinisk betydelse.1

Fasciotomi
Indikation:
  • Samtidigt föreliggande kroniskt kompartmentsyndrom.
  • Samtidigt föreliggande fasciedefekter med lokal ömhet i främre och laterala muskellogerna.1
Metod: Fasciotomi av laterala muskellogen.1

PROGNOS

Prognos

Besvären minskar avsevärt vid operativ behandling. De flesta patienter kan återgå till normal aktivitet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan