Pes Calcaneovalgus (Barn)

Synonymer
Hälfot
Andra stavningar
Pes calcaneo-valgus
Latin/Grekiska
Pes calcaneovalgus, talipes Calcaneovalgus
Engelska
Calcaneovalgus foot

BAKGRUND

Definition

Positionell deformitet hos spädbarn där foten är hyperdorsalflekterad.3

Epidemiologi

 • Högre incidens än klumpfot.1
 • Vanligare hos flickor än pojkar.1,3,5
 • Vanligare hos förstfödda barn.2,3
 • En mild form kan förekomma i upp till 40 % av nyfödda.4

Etiologi och Patogenes

 • Beror på intrauterint felläge av foten.1,5
 • Kan också uppstå vid myelomeningocele/spina bifida (vid L5-nivå) som ett resultat av muskelimbalans mellan fotens dorsiflektorer (L4 och L5)/evertorer (S1) och plantarflektorer (S1 och S2) /invertorer (L5).2,4

Patoanatomi

Deformiteten uppstår p.g.a. mjukdelskontraktur. Det finns ingen dislokation eller osseös deformitet.3

Differentialdiagnos

Posteromedial tibialböjning: Nästan alltid associerad till en viss grad med calcaneovalgusfot.2,4 
 • Vid calcaneovalgusfot ligger apex av deformiten vid fotleden.4
 • Vid posteromedial tibiaböjning ligger apex vid distala tibia.4
Kongenital vertikal talus: Liknar kliniskt calcaneovalgusfot.2,4 Vertikal talus är en rigid deformitet medan calcaneovalgusfot är en flexibel deformitet.4
 • Vid vertikal talus är bakfoten i equinus, mellanfoten är dislocerad genom talonaviculär leden (rigid dorsiflexion) med en mellanfotsvalgus och en medialt prominent caput tali.4
 • Vid calcaneusvalgus är bakfoten i dorsiflexion.4

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Tillståndet ses vid födseln. 

Tecken

Inspektion:
 • Hyperdorsalflekterad bakfot som kan passivt korrigeras. Hela foten ligger uppslagen mot underbenets fram- och lateralsida.1,4,5
 • Eversion av bakfoten.2,4
Rörelse: Foten kan kan endast plantarflekteras till rät vinkel och kan således inte passivt plantarflekteras mer än till neutral position/rät vinkel (normal plantarflexion respektive dorsalextension är 45° vardera).1-4

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
pes-calcaneuvalgus
Calcaneovalgusfot, icke-korrigerad.
pes-calcaneuvalgus
calcaneovalgus
A. calcaneovalgusfot. B. passivt korrigerad till neutralläge.
calcaneovalgus

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Om foten är tillräckligt flexibel (korrigerbar till neutralläge) för att utesluta kongenital vertikal talus behövs inga röntgenundersökningar.4 
Projektion
 • Frontal- och lateralbild (i plantarflexion) av fot.4
 • Frontal- och lateralbild av tibia (för att påvisa eventuell posteromedial tibiaböjning).4 
Fynd:
 • Vid calcaneovalgusfot: Metatarsale 1 ligger i linje med talus.4
 • Vid vertikal talus: Metatarsale 1 ligger inte i linje med talus, då längsaxeln av talus passerar plantart till metatarsale 1 (och naviculare, om synlig).4 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet expekteras. Foten kan passivt tänjas.1-5

Icke-operativ Behandling

Observation och passiv tänjning
 • Indikation: Om foten kan plantarflekteras till neutralläge och ytterligare än så.1,5
 • Metod: Ingen eller försiktig tänjning kan utföras av en förälder.1-5
 • Utfall: Normaliseras på 2-6 månader. Blir en helt normal fot.1,4 
Gipsning
 • Indikation: Om foten inte kan plantarflekteras till neutralläget.4 
 • Utfall: Allvarlighetsgraden av den initiala deformiteten har ingen korrelation till det slutliga resultatet.4

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Benlängdsskillnad: Kan eventuellt vara en komplikation när pes calcaneovalgus är associerad med en posteromedial tibiaböjning.4 
Flexibel plattfotsdeformitet: Kan uppstå flera år efter förbättring av tillståndet.4

Prognos

Mycket god prognos. Tillstånd normaliseras på 2-4 månader.5

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Calcaneovalgus Foot. [Hämtat 191001].
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan