Pes Planovalgus (Barn)

Synonymer
Plattfot
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Pes planus, pes planovalgus
Engelska
Flexible pes planus

BAKGRUND

Definition

En fot med en stor plantar kontaktyta mot golvet.1,5 Definieras som minskat längsgående valv, framfotsabduktion och bakfotsvalgus vid belastning.3,4
 • Denna översikt tar endast upp flexibel plattfot.

Epidemiologi

 • Tillståndet är ofta familjärt.1,2,5 
 • Vanligare hos överviktiga.1,5
 • Nästan alltid bilateralt.2
 • Oklar incidens hos barn.4
 • Kvarstående plattfothet finns hos cirka 15 % av den vuxna populationen.1,5

Patogenes

 • Ofta associerat med milda rotationstillstånd i nedre extremiteter och ofta föreligger ligamentär laxiditet.1,2,5
 • Cirka 25 % av patienterna med plattfot har en kontraktur av gastrocnemius-soleus-komplexet.3

Relevant Anatomi

Spädbarn är normalt  exteriört plattfotade, då en fettkudde fyller ut det längsgående valvet.1 Tillståndet försvinner successivt.5 

Differentialdiagnos

Inkluderar tarsal coalitio, juvenil reumatoid artrit, CP, kongenital vertikal talus och os tibiale externum.3,4
 • Vid tarsal coalitio har patienten smärta över sinus tarsi.4
 • Vid kongenital vertikal talus ses gungfotsfenomen.4
 • Vid os tibiale externum har patienten fokal smärta över naviculare.4

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

I regel har patienten inga symtom och tillståndet är mer av ett kosmetiskt fynd.1,5 Vid symtomatisk plattfot förekommer smärta i mellanfoten eller pretibial smärta.2   

Tecken

Allmänt: För att utesluta t.ex. tarsal coalitio, juvenil reumatoid artrit och CP bör foten undersökas noga, inkluderande rörelseomfång i subtalära leder och reflexer.1 Undersök även om stram Achillessena föreligger.2
Inspektion:
 • Minskat längsgående valv (plattfot).1-4
  • Foten har ofta ett normalt utseende då den inte belastas. Foten är alltså platt bara när barnet står och inte vid gång eller när foten hänger över britsen.1,2,5
  • Vid belastning sjunker det längsgående valvet ner och hälen belastas i valgus.1,5
  • Då barnet står på tår återuppstår det normala längsgående valvet.1,5 Om det längsgående valvet inte återfår sin form då barnet står på tår kan det tyda på tarsal coalitio.2
  • Det längsgående valvet ses även då barnet dorsalflekterar stortån.3
 • Bakfotsvalgus.3,4
  • Valgus korrigeras till varus då barnet står på tår.1-4
  • Genu valgum (kobenthet) förstärker intrycket av valgusbelastning och plattfothet.1
 • Framfotsabduktion.3,4
 • Barnet kan ibland vid gång få en aktiv infothet (intoeing) för att förflytta fotens centrum under tyngdpunkten.1
Rörelse
 • Subtalära rörelseomfånget ska vara fullt och smärtfritt (vilket framgår av hälens rörelse från valgus till varus då patienten står på tår).3

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
pes planus
Pes planus.
pes planus

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Belastad frontal- och lateralbild av foten/fötterna. Röntgen av fotleden kan vara indicerad vid misstanke på fotledsvalgus. Bakfotsvalgus kan vara orsakat av fotledsvalgus (framför allt hos barn med myelodysplasi).3
Fynd
 • Frontalbild: Ingen täckning av caput tali.2
 • Lateralbild: Talus är plantarflekterad relativt till första metatarsalbenet (minskad Meary-vinkel).2,3

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Ingen speciell behandling behövs vanligen.1,5 Icke-symtomatiska patienter ska inte behandlas.3

Icke-operativ Behandling

Indikation: Smärta.1-4
Metod:
 • Snörskor (atletiska skor) med god läst och stabil hälkappa.1,5 
 • UCBL-hälortos är en rigid ortos som ger support åt fotvalvet och kontrollerar bakfoten (bakfotsvalgus).3,4 
 • Sträckningsövningar rekommenderas vid en samtidig Achillessenekontraktur.3
Utfall:
 • Snörskor (atletiska skor) ger symtomlindring.3
 • Skor med hård/rigid sula ger smärtlindring men ingen bestående korrektion.2
 • Hålfotsinlägg eller ortoser ger ingen bestående korrektion av fotens ställning eller fotvalvet.1-4
  • Inlägg är ineffektiva, dyra och ofta en tråkig upplevelse för barnet.1

Operativ Behandling

Förlängningsosteotomi av calcaneus
Indikation: Extrema fall där icke-operativ behandling haft effekt och där det oftast föreligger ett underliggande neurologiskt tillstånd.1,4
Metod
 • Förlängning av calcaneus laterala kolumn (Evans): Med eller utan en cuneiformeosteotomi och peroneusseneförlängning.4 
 • Sliding calcaneusosteotomi: Korrigerar bakfotsvalgus.1
 • Sluten kilosteotomi (plantara basen) av cuneiforme mediale: Korrigerar supinationsdeformiten.4
Utfall: Förlängning av calcaneus laterala kolumn korrigerar deformiteten samtidigt som rörelse och tillväxt bevaras.2


Achillessene- eller gastrocnemiusfasciaeförlängning
Indikation: Smärtsam flexibel plattfot med samtidig stram Achillessena där icke-operativ behandling inte gett effekt.4

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Inga speciella.

Prognos

Tillståndet försvinner successivt.1,3 Tillståndet orsakar inte besvär, vare sig på kort eller lång sikt.5 Plattfothet relaterad till neurologisk åkomma styrs prognosen av sjukdomens art och svårighetsgrad.5

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Flexible Pes Planovalgus (Flexible Flatfoot). [Hämtat 191015].
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan