Pisiformefraktur

Synonymer
Ärtbensfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura ossis pisiformis
Engelska
Pisiform fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Pisiformefrakturer är ovanliga

Skademekanism

Direkt trauma: Direkt våld mot volara aspekten av handleden Indirekt trauma:  Fall på utsträckt, dorsiflekterad hand

KLINISKA MANIFESTATIONER

Översikt

Palpation: Palpationsömhet över volara aspekten av ulnara delen av handleden Rörelse/rörelseomfång: Smärtsam passiv extension av handleden då flexor carpus ulnaris (FCU) spänns åt (under tension)

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Pisiformefraktur är svår att påvisa på standardprojektioner av handleden Projektioner: AP, lateral samt specialprojektioner
  • Specialprojektioner:
    • Lateralprojektion av handleden med underarmen i supination (20-45°)
      • Observera att projektionen kan imitera en carpalbensdislokation, där pisiforme ses supinerad på lateralprojektionen
    • Carpaltunnelprojektion: 20° supination, sned projektion, visar en snedprojektion av handleden i radialdeviation och semisupination
 

HANDLÄGGNING

Översikt

Odislocerad/minimalt dislocerad fraktur: Radiusgipsskena eller scaphoideumgips i 6 veckor Dislocerad fraktur: Kan kräva fragmentextirpation, antingen tidigt vid kraftigt dislocerat fragment, eller sent vid smärtsam icke-läkning (efter 2-3 månader)

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Pisoform: Wrist” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.