Plica synovialis-syndrom, Knä

Synonymer
Plicasyndrom, plicaesyndrom, PSS, knäplica
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Synovial plica syndrome of the knee, SPS

BAKGRUND

Definition

Smärtsam försämring av knäfunktionen p.g.a. förtjockade och inflammerade synovialveck (embryonal rest i knäleden).

Epidemiologi

 • Vanligen har patienterna besvär från mediala plica.
 • 50 % av patienterna har en anamnes av trubbigt trauma mot främre delen av knäet.
 

Etiologi och Embryologi

Plicae är synovialveck av embryonala rester. De vanligaste är:
 • Ligamentum mucosum: Vanligaste plica. Lokaliserad i fossa intercondylaris femoris.
 • Suprapatällar plica: Lokaliserad i suprapatällara utrymmet och sträcker sig från knäets mediala vägg till dess laterala vägg, anteriort.
 • Medial plica: Sträcker sig från Hoffa-fettkudde (infrapatellära fettkudden) till knäets mediala vägg. Denna plica är den som vanligtvis är orsaken till patientens besvär. Detta då den ofta glider över mediala femurkondylen.
 

Differentialdiagnoser

Knädistorsion, meniskpatologi, patellafemoral-subluxation, Hoffa-fettkuddsyndrom, knäledsartros, kondromalaci, ligamentär instabilitet (e.g. ACL, MCL), tractur iliotibialis-syndrom.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Patienten har diffus smärta som ökar vid aktivitet. Patienten brukar vanligtvis lokalisera smärtan till anteromediala sidan av knä.

Symtom

 • Knäppande/knakande känsla.
 • Pseudo-låsning (hos 50 % av patienterna).
 • Knä som viker sig.
 • Smärta i sittande ställning.
 • Smärta vid viss repetitiv aktivitet.
 

Tecken

Inspektion: Inget specifikt vanligtvis. Dock kan man ses medial plica (länk till video).
Palpation:
 • Medial plica:
  • Palpömhet i mediala parapatellära regionen.
  • Smärtsam palpabel medial parapatellär sträng. Denna kan rullas och poppas under undersökarens finger.
Specifika provokativa tester:
 • Hughston-plica-test: Länk till video
  • Utförande:
   • Patienten ligger på rygg med knäet fullt extenderat och avslappnat. Undersökaren står vid sidan av det affekterade knäet och lägger en hand runt hälen och handflatan av andra handen över laterala gränsen av patella med fingrarna över mediala femurkondylen.
   • Undersökaren flekterar och extenderar sedan patientens knä medan inåtrotation appliceras och trycker samtidigt patella medialt.
    • Modifierat test: Patienten håller knäet extenderat medan undersökaren flekterar knäet mot motstånd och samtidigt trycker patella medialt medan man palperar mediala gränsen.
  • Bedömning: Testet är positivt vid smärta och/eller knäppning/klick i knäet, uppkommer vanligen mellan 30-60° extension. Tyder på en onormal medial plica.
 • Patellahopp-test:
  • Utförande:
   • Patienten sitter på sidan av sängen med knäet flekterat 90°. Undersökaren (i knähöjd) placerar pekfingret och mellanfingrarna i mitten av patella.
   • Undersökaren ber sedan patienten att extendera knäet långsamt medan denne håller kvar fingrarna på patella och inspekterar dess rörelse.
  • Bedömning: Om patella hoppar under dess rörelse tyder det på en plica. Ses vanligen mellan 45-70° extension. Man kan även känna crepitus av patella.
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

 • Anamnes och status är mest specifikt för diagnos.
 • PSS bör misstänkas hos patienter med intermittent smärta, svullnad och knäppande känsla, vilket är förknippat med aktivitet som innebär ökad belastning av patellofemoralleden.
 

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan påvisa plica men har låg sensitivitet för diagnosen.

Artroskopi

Påvisar plicae.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta av fallen.
 • Kräver bra compliance.
 • Behandling bör fortgå under minst 3-6 månader.
Metod: Aktivitetsrestriktion, NSAID och fysioterapi och eventuellt kortisoninjektion.
 • Fysioterapi:
  • Fuktiga värmedynor.
  • Hamstringstretching.
  • Styrketräning bör undvikas under de tidiga rehabiliteringsfaserna.
 • Kortisonbehandling: Det finns ingen evidens för effektivitet vid singelbehandling men behandling i kombination med fysioterapi kan hjälpa patient med smärtlindring så att denne kan genomgå fysioterapi på ett mer effektivt sätt.
 • Tejpning: Det finns ingen evidens att tejpning av knäet är effektivt.
 

Operativ Behandling

Indikation: I ovanliga fall vid utebliven förbättring av icke-operativ behandling.
Metod: Artroskopisk resektion av lesionen. Vanligtvis goda resultat.

Innehållsförteckning

1. Nixion, A., Chandratreya, A., Murray, J. and Lee, P. (2016). Synovial Plica Syndrome of the Knee: A Commonly Overlooked Cause of Anterior Knee Pain
2. Orthobullets.com. (2018). Plicae – Knee & Sports – Orthobullets. [online] Available at: https://www.orthobullets.com/knee-and-sports/3027/plicae [Hämtat 180303].
3. Griffith, C. and LaPrade, R. (2007). Medial plica irritation: diagnosis and treatment. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine, 1(1), pp.53-60.