Polydaktyli, Tår (Barn)

Synonymer
Polydactylism, övertalig tå
Andra stavningar
Polydactyli
Latin/Grekiska
Polydactylia
Engelska
Polydactyly, extra digits

BAKGRUND

Definition

Kongenitalt tillstånd som är karakteriserat av övertaliga tår.1

Epidemiologi

 • Relativt vanligt tillstånd.1,5
 • Tillståndet är ofta familjärt (30 %).2,3 
 • Vanligare hos flickor.1,5
 • Förekommer i 1 av 500 födslar (USA).3,4

Etiologi

Kan vara hereditärt med autosomalt dominant ärftlighetsgång.1,2,5

Patoanatomi

Postaxial polydaktyli (laterala sidan av foten) är vanligast.3,4 Detta innebär att vanligaste lokalisationen är lilltån och då oftast i form av ett brett metatarsalhuvud med duplicerad grundfalang. Stortån drabbas också relativt ofta.1,5

Klassifikation

Venn-Watson-klassifikation
Postaxial polydaktyli (laterala sidan av foten):4
 • Y-liknande metatarsalben.
 • T-liknande metatarsalben.
 • Brett metatarsalhuvud.
 • Total duplikation.
Central polydaktyli: Duplikation av andra, tredje och fjärde tån.4 
Preaxial polydaktyli (mediala sidan av foten):4
 • Kort första metatarsalben.
 • Brett metatarsalhuvud.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Barnet har få symtom av att tån ligger i vägen men kan ha svårt att använda skor och svårigheter att hitta passande skor.4,5

Tecken

Inspektion: Övertaliga tår.1,4

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
polydaktyli1
Polydaktyli.
polydaktyli1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Belastad frontal- och lateralbild.
Fynd: Beror på typen av polydaktyli.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
polydaktyli2
Polydaktyli.
polydaktyli2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på hur stor felställningen är, hur mycket besvär patienten har samt vilken typ av polydaktyli det är.

Icke-operativ Behandling

Observation
Indikation: Postaxial eller central polydaktyli där det inte finns någon större felställning av tån samt om foten inte är kraftigt breddad (sällsynt).4
Metod: Expektans och vidare skor.

Operativ Behandling

Ablation/excision av en övertalig tå
Indikation: Devierad (felställd) tå, framför allt preaxial polydaktyli, för att underlätta skobärande och förhindra tå-deformiteter.2-4
 • Lämplig tidpunkt för operation är strax innan barnet börjar gå (9-12 månader).1,4,5 Operationen kan behöva kompletteras senare i livet.1,5
Metod:
 • Den mest perifera tån excideras vanligen trots att den kanske ser mer normal ut än intilliggande tå. Om man inte gör detta, riskerar man att få en lucka med en bred fot och risk för tådeviation.1,5
 • Vissa små rudimentära tår kan ligeras då barnet är nyfött.2,4

Operationsmetod

Ablation/excision av en övertalig tå
Förberedelse: Noggrann preoperativ bedömning efter röntgen. Utför operationen i blodtomt fält.1
Metod: Var noga med dissektionen, speciellt vid delningsstället. Tänk på att inte skada fysen på intilliggande tå. Återställ ligamentära strukturer. Då två partiellt sammanvuxna grundfalanger ledar mot ett tarsalhuvud kan det vara svårt att se hur mycket som ska tas bort. Gränsen mellan falangerna syns då oftast bäst inifrån leden.1

PROGNOS

Prognos

Operationen kan behöva kompletteras senare i livet.5

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Polydactyly of Foot. [Hämtat 191019].
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan