Protesnära Fraktur, Axel

Synonymer
Periprostetisk humerusfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Periprosthetic humerus fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Årliga incidensen är 0,6-3 %

Skademekanism

  • Frakturen inträffar oftast intraoperativt och är vanligare under total artroplastik jämfört med hemiartroplastik
  • Uppkommer p.g.a. direkt och indirekt trauma
  • Fossa glenoidalis-fraktur förekommer oftast intraoperativt och i samband med placering av hake bakom cavitas glenoidalis

Predisponerande Faktorer

Allmänna faktorer: Osteopeni, hög ålder, kvinnor, RA
Operativa faktorer:
  • Överdriven brotschning av proximala humerus
  • Överimpaktion av den humerala komponenten
  • Stort vridmoment som placeras på humerus under implantationen

Klassifikation


Klassifikation av Protesnära Fraktur Efter Axelartroplastik
Klassifikation av Worland och Hall
Typ AFraktur runt tuberculum majus/minus. Metafysfraktur      
Typ BFraktur runt humerusprotesens skaft
 B1 – Spiralfraktur. Protesen är stabil
 B2 – Tvär-, och snedfraktur. Protesen är stabil
 B3 – Proteslossning
Typ CFraktur distalt om humerusprotesspetsen
Klassifikation av Wright och Cofield
Typ AFraktur lokaliserad på protesspetsen och löper proximalt mer än tredjedelen av proteskraftens längd   
Typ BFraktur lokaliserad på protesspetsen och löper proximalt mindre än tredjedelen av protesskaftens längd
Typ CHumerusdiafysfraktur distalt om protesskaftet
Klassifikation enligt University of Texas, San Antonio
Typ 1Fraktur proximalt om protesspetsenKlicka för större bild:
Typ 2Fraktur på proximala delen av humerus med distal frakturlöpare nedom protesens spets
Typ 3Fraktur distalt om protesen (protesspetsen)
Typ 4Frakturer vid glenoidprotesen

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Allmänt: Det finns för tillfället ingen riktig konsensus om hur och när dessa frakturer ska behandlas
Revisionsartroplastik med lång stamprotes: Om humerusprotesen har lossat eller om frakturutlöparen korsar största delen av humerprotesens längd
Icke-operativ behandling: Utan proteslossning. Om det inte läker på 3 månader görs öppen reposition och osteosyntes
Öppen reposition och ostesyntes: Om frakturen är runt protesspetsen

Innehållsförteckning

1. Worland RL, e. (1999). Periprosthetic humeral fractures: management and classification. – PubMed – NCBI.
2. Hall, J. Periprosthetic humeral fractures. Classificaion
3.  Wright, T. and Cofield, R. (1995). Humeral fractures after shoulder arthroplasty. The Journal of Bone & Joint Surgery, 77(9), pp.1340-1346.
4. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Upper Extremity Fractures and Dislocations: Lunotriquetral Dissociation.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.