Pulpaabscess

Synonymer
Panaritium, felon, kragknappsabscess (djupare infektion)
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Felon

BAKGRUND

Definition

Infektion i pulpa (fingerblomman).1

Relevant Anatomi

Pulpan (fingerblomman) är indelad i små fack (kompartment) subkutant. Dessa fack delas av med bindvävssepta som sträcker sig från huden volart ner till skelettet, vilket även fixerar huden.1

Epidemiologi

Felon utgör 15-20 % av alla handinfektioner.

Etiologi

Infektionen uppstår oftast efter stickskada.1

Patofysiologi

Den tryckökning som kan bli följden i det strama subfasciella rummet volart om ändfalangens benstruktur, kan resultera i omfattande nekrotisering: pulpan är genomsatt av strama fasciesepta, vilka genom det inflammatoriska ödemet bidrar till tryckökning och försämrad blodförsörjning.2

Differentialdiagnps

Herpes simplex, osteit, artrit, gikt.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever svullnad och rodnad i fingertoppen samt bultande smärta. Tillståndet utvecklas ofta under 1-2 dagar.1

Tecken

Inspektion: Svullen, spänd och röd fingertopp.1 En kragknappsabscess är en ytlig lokaliserad infektion som via en smal gång är förenad med en djupare härd. Denna kan vara svår att diagnosticera och missas lätt.1,2 
Palpation: Palpationsömhet över pulpan. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen behövs vanligen inte vid typisk anamnes och status. Undersökningen kan eventuellt vara indicerad för att utesluta främmande kropp och osteit.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Primär behandling är operativ där man klyver alla septa in till benet.1

Operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Midlateral incision, strax volart om nagelns laterala kant,  som klyver alla fasciesepta invid benet.1,2 Odlingsprov tas vid incision. Antibiotika är oftast inte nödvändigt.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Infektioner i pulpa sprider sig lätt mellan septa och ger därför snabbt mjukdelssmältning om septa inte delas kirurgiskt.1 

Prognos

Vid adekvat behandling uppstår vanligen inga restsymtom.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.