Pyrofosfatartrit

Synonymer
Kristallartrit, pseudogikt, pyrofosfatartropati
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Chondrocalcinosis
Engelska
Chondrocalcinosis, CPPD, pseudogout

BAKGRUND

Definition

Inflammation p.g.a. pyrofosfatkristaller i någon av de större lederna.2

Epidemiologi

 • Tillståndet drabbar främst äldre individer.1
  • Kronisk pyrofosfatartrit ses framförallt hos äldre kvinnor.2
 • Associerat med okronos (gulaktig missfärgning av bindvävnad till följd av avlagring av homogentisinsyra), hemokromatos, hyperparatyres och hypotyreos.2

Patogenes

Pyrofosfat bildas som en av produkterna av kondrocytens metabolism. Pyrofosfat kan med kalcium bilda ett svårlösligt salt, kalciumpyrofosfat. Detta salt kan fällas ut i och på ledbrosk, menisker och ledkapsel.3 

Patofysiologi

Frisättning av kalciumpyrofosfatkristaller i ledvätskan ger upphov till akut ledinflammation som liknar gikt.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Pyrofosfatartrit liknar giktartrit.1 Attacker kan ibland uppkomma efter trauma.2

Olika Former av Pyrofosfatartrit3
Akut pyrofosfatartritKronisk pyrofosfatartrit
 • Oftast akut insättande monoartrit (90%) som drabbar handled, axel, armbåge, knä, fotled och ibland tåled.
 • Spontanregress av attacken inom 1-2 veckor.
 • Vid akut attack kan feber och allmänpåverkan förekomma.
 • Bursit kan förekomma.
 • Flera leder kan engageras samtidigt, som regel knän och handleder, och med mindre uttalad inflammation.
 • I enstaka fall kan även ses polyartikulärt perifert engagemang i fingerleder som kan likna såväl reumatoid artrit som Heberden-Bouchard artros.

Tecken

Karakteristisk, akut mono-/oligoartrit eller i enstaka fall polyartrit.1-3
 • Knäet drabbas oftast och attacken liknar gikt.2
 • Handleden är vanligaste leden att drabbas i övre extremiteten.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Linjär förkalkning i hyalint brosk och mer diffus kalcifikation av menisker och t.ex. TFCC eller labrum av acetabulum.2
 • Meniskkalcifikation ses ofta efter tidigare knäskada.2

Blodprover

S-urat: Vanligen normalt.2

Ledpunktion

Pyrofosfatkristaller förekommer i ledvätska. Urat- och pyrofosfatkristaller har olika ljusbrytningsegenskaper.2,3

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Akut attack
 • Vila och avlastning av engagerade leder.2,3
 • NSAID i maxdos till besvärsfrihet.2
 • Peroral kortikosteroidbehandling ges framför allt vid kontraindikation mot NSAID.2,3
 • Intraartikulär kortikosteroidbehandling.2

Operativ Behandling

Inte indicerat.

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Pseudogikt. (2019). Viss. [http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Reumatologi/Pseudogikt/] [191208].