Radiusskena

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Radius cast

BAKGRUND

Förberedelse

 • radiusskenaGipsskena, anpassa bredden efter patienten. Gipsbredden är mellan 15-20 cm. Ta 8 lager.
 • Klipp ut för tummen.
 • Polstervadd.
 • Fixeringslinda.
 • Elastisk linda.
 • Tejp.

Utförande

Steg 1
 • radiusskenaAnvänd ett armbord som patienten får vila armbågen mot.
 • Sätt en strumpa och punktpolstra på caput ulnae.

Steg 2
 • Linda polstervadden med lätt drag cirkulärt runt handen och underarmen.
 • Låt vadden gå en liten bit över MCP-lederna så att det blir en mjuk kant när man viker över strumpan.

Steg 3
 • Blöt skenan och lägg den på dorsalsidan av underarmen och modulera.

Steg 4
 • Fäst skenan med fixeringslindan.
 • Ställ in rätt läge på handleden.

Steg 5
 • Vik ned strumpan över gipskanten och se till att MCP-lederna och tummen är fria.Steg 6
 • Linda fast skenan med elastisk linda och fäst med tejp.
 • Färdigt resultat sett från dorsal och volarsidan.

Innehållsförteckning

1. Gipshandbok. Akutmottagningen MSE. 2016