Rakit

Synonymer
Engelska sjukan
Andra stavningar
Rachit
Latin/Grekiska
Rachitis, osteomalacia juvenilis, osteomalacia infantilis
Engelska
Rickets

BAKGRUND

Definition

Störningar i mineraliseringen av den omogna benvävnaden (osteoiden) hos växande barn, vilket leder till bristande mineralisering av benens tillväxtzoner.1,2

Epidemiologi

 • Rakit är ovanligt i Sverige då alla barn erbjuds vitamin D-tillskott via barnavårdscentralerna (BVC). Dessutom ger svensk standardkost ett tillräckligt intag av kalcium.1
 • Dessa patienter har en ökad frakturrisk.1

Etiologi

Näringsbrist:
 • Vitamin D-brist: Vanligaste orsaken.1 Beror oftast på en kombination av för lite solexponering och ensidig kost.1 Kan förkomma hos för tidigt födda barn.2 Även patienter med malabsorption vid gastrointestinal sjukdom, lever och njursjukdom samt kronisk parenteral näring kan ha vitamin D-brist.1,2
 • Kalciumbrist.2
 • Fosfatbrist.2
Hereditär vitamin D-beroende rakit: Sällsynta tillstånd som liknar D-vitaminbrist, förutom att symtomen kan vara värre och patienter kan vara totalt skalliga.1
Familjär (X-kromosombunden) hypofosfatemisk rakit: Även kallat vitamin D-resistent rakit eller “fosfatdiabetes”. Vanligaste formen av rakit i USA.2

Patofysiologi

Brist av kalcium och fosfat krävs för mineralisering av ben och brist på dessa mineraler leder till rakit.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Ben och ledsmärta, p.g.a. smärtande uppdrivna metafyser.1,2 

Tecken

Inspektion:
 • Barnen får ofta hämmad tillväxt och är kortare än jämnåriga.1,2
 • Slöhet och muskelsvaghet och försenad utveckling kan ses p.g.a. den störda kalciumbalansen.1 
 • Vinkelfelställning i knälederna: Vanligast varusfelställning (genu varum).1,2 Valgusfelställning (genu valgum) förekommer dock också.1 
  • Barnen har en vaggande gång vid genu varum.2
 • Rosenkrans: Kulformiga uppdrivningar framtill över costochondral-övergångarna.1,2
 • Dubbelmalleoler över fotleden eller handled.1
 • Fyrkantigt huvud.1 
Palpation: Craniotabes (mjukt skallben som kan tryckas in).1
Rörelse: Muskelsvaghet (muskelhypotoni).1,2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd:
 • Breda, förtjockade och oregelbundna fyser.1,2
 • Minskad diafysär cortikal tjocklek.1,2
 • Coxa vara vid röntgen av höften.2
 • Bikonkava kotor (torskkotor) vid röntgen av ryggen.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandling beror på underliggande tillstånd. Barnläkare handlägger vanligen dessa patienter.1 

Icke-operativ Behandling

Farmakologisk behandling
Näringsbrist (D-vitaminbrist):
 • Indikation: De flesta fall.1,2
 • Läkemedel: D-vitamintillskott.1,2 
Familjär (X-kromosombunden) hypofosfatemisk rakitrakit:
 • Läkemedel: Fosfatersättning och D-vitamintillskott (hög dos).2

Operativ Behandling

Fysiodes:
 • Indikation: Felställning av knälederna.1
 • Metod: Unilateral fysiodes.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.