Reumatiska Foten

Synonymer
Reumafot
Andra stavningar
Reumafoten
Latin/Grekiska
-
Engelska
Rheumatoid foot

BAKGRUND

Definition

Reumatoid artrit (RA) som drabbar foten.

Epidemiologi

 • Varannan patient med långvarig reumatoid artrit, och nästan lika stor andel av de med andra former av kronisk inflammatorisk systemsjukdom, får förändringar i någon av fotens leder.1
 • Hos patienter med RA utgör foten en vanligare orsak till gångsvårigheter än engagemang av höft- och knäleder.1

Patoanatomi

 • Framfotens MTP-leder är, näst fingerlederna, de leder som oftast drabbas vid reumatoid artrit. Mellanfoten är vanligen inte drabbad, p.g.a. starka ligament och liten rörlighet i lederna. I bakfoten är det de subtalära lederna som drabbas (talocalcanearled, talonavicularled och calcaneocuboidled).1
 • Svullnad, värmeökning och lokal smärta i det aktuella området uppstår p.g.a. synovit, tenosynovit och bursit. Synoviten destruerar ledband och ledytor, vilket leder till uttalad fotdeformitet.1
 • Alla typer av felställningar förekommer, men vanligast är valgusfelställning i bakfoten, hallux valgus och luxerade småtår.1
  • Valgusställningen i bakfoten utvecklas p.g.a. artrit i de subtalära lederna.1
  • Vid typisk reumatisk framfotsfelställning vinklas stortån utåt (hallux valgus) och hamnar under pektån.1
  • Hammartår utvecklas p.g.a. artrit i MTP-leden.
  • Smärtsamma hudförhårdnader uppstår när tårna luxerar upp på mellanfotsbenen och när de drar med sig trampdynan.1
 • Tarsaltunnelsyndrom kan uppstå från tenosynovit runt tibialis posterior-senan.1
 • Utmattningsfraktur kan uppstå i nedre delen av fibula strax ovan fotleden när hälen krockar med den laterala malleolen.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Patienten besväras initialt av smärta i bakfoten, smärta i trampdynan (metatarsalgi), smärtsamma bursiter och reumatiska noduli. Med tiden utvecklas deformitet och ökande gångsvårigheter. Den typiska reumatiska bakfotsfelställningen (valgusställningen i bakfoten) kan bli så uttalad att patienten mer eller mindre går på den mediala malleolen. Övriga besvär kommer från hallux valgus, hammartår och luxerade småtår.1
 • Patienten får smärtsamma hudförhårdnader på trampdynan. Patienten beskriver detta som att gå på krossat glas eller glödande kol.1
 • Vid tenosynovit runt tibialis posterior-senan kan tarsaltunnelsyndrom uppstå.1 

Tecken

Inspektion: Valgusfelställning i bakfoten, hallux valgus, hammartår och luxerade småtår.1 På medialsidan av MTP-1 utvecklas ofta bursit.1
Distalstatus: Eventuellt tecken till tarsaltunnelsyndrom.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal- vrid- och lateralbilder av fötter och fotleder med belastning bör alltid ingå i utredningen.1

Datortomografi (DT)

DT är värdefullt vid avancerade felställningar.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Icke-operativ behandling provas initialt.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Initialt behandling.1
Metod: Korrigerande inlägg, fotbäddar och ortopediska skor.1
Utfall: Ger smärtlindring hos många patienter initialt.1

Operativ Behandling

Indikation: När konservativ behandling inte hjälper mot belastningssmärta, tryckömhet och gångsvårigheter.1 
Metod: De operativa möjligheterna inkluderar:
 • Synovektomi i smärtlindrande syfte.1
 • Artrodes i enstaka eller flera leder, i såväl fot som fotled, kan vara avancerat vid mer avancerad sjukdom.1
  • I bakfoten är artrodes i de subtalära lederna den vanligaste operationen.1
   • Trippelartrodes: Artrodes i alla tre subtalära lederna samtidigt.1
   • Plantar artrodes: Trippelartrodes inklusive artrodes av även fotleden.1
  • I framfoten görs ibland artrodes i MTP-1-leden och i tårnas PIP-leder. Detta är ofta funktionellt en bättre lösning än ledresektion.1
 • Ett alternativ till artrodes i fotleden är artroplastik, vilket bevarar rörligheten i leden.1
 • Stainsby-operation (speciell typ av ledresektion) har länge varit standardbehandling vid metatarsalgi med luxerad metatarsofalangealled 2-5. Man har dock allt mer börjat utnyttja rekonstruktiva osteotomier, med bevarande av metatarsalhuvudena, för detta tillstånd.1
Utfall
 • Vid subtalär trippelartrodes blir patienten oftast smärtfri och gångförmågan förbättras.1
 • Resultaten efter fotledsartrodes medför oftast smärtfrihet. Gångmönstret efter fotledsartrodes påverkas inte negativt om foten ställs in korrekt.1
 • Långtidsresultaten efter protes i fotleden är mer osäkra, med en överlevnad på 80 % efter 5 år. Operationer i framfoten leder i regel till en belastningsbar fot.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen beror på felställning, ledengagemang och inflammation.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan