Ruptur av Plantarfascian

Synonymer
Plantarfascieruptur, plantarfascieskada
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Plantar fascial rupture

BAKGRUND

Definition

Akut total eller partiell ruptur av plantarfascian.

Skademekanism

Skadan uppstår vanligast efter ett hyperextensionsvåld i foten.1 Ruptur kan föregås i vissa fall av kortisoninjektion som behandling av plantarfasciepati.1

Patoanatomi

Rupturen kan vara total eller partiell och ses ofta någon cm framför fästet calcaneus.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärta under hålfoten som har uppkommit i samband med hyperextension. Ofta beskriver patienten att något gick av.1

Tecken

Inspektion: Svullnad och hematom i hålfoten.1
Palpation: Palpationsömhet under hålfoten på platsen för plantarfascians fäste. Ibland palperas en defekt i fascian.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat men bör utförs vid misstanke om skelettskada. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas vanligen icke-operativt. 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Avlastande gips, följt av tejpning som vid plantarfascepati. Man byter till ortos så snart smärtan tillåter. Därefter rekommenderas inlägg som stödjer hålfoten under lång tid efter skadan.1

PROGNOS

Prognos

Tillståndet tar lång tid att läka. Många patienter drabbas av ett kvarvarande smärttillstånd under fotsulan vid belastning.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan