Ryggmärgsskada

Synonymer
-
Andra stavningar
Ryggmärgskada
Latin/Grekiska
-
Engelska
Spinal cord injury (SCI)

BAKGRUND

Definition

Skada i någon nivå av ryggmärgen.

Epidemiologi

Ovanlig skada som oftast förknippas med fraktur eller luxation i kotpelaren.1 

Skademekanism

Skadan uppstår ofta vid kontusion eller distraktion av ryggmärgen med sekundära blödningar. Vanliga orsaker till detta är dykning på grunt vatten, fall från höjd eller bilolyckor.1
  • Spinal cord injury without radiological abnormality (SCIWORA): Detta är ett speciellt tillstånd med total ryggmärgsbortfall utan patologiska fynd på röntgen eller DT.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Översikt

  • Neurogen chock uppstår initialt vid en ryggmärgsskada och karakteriseras av hypotension och bradykardi. Detta beror på att de vagala impulserna inte är avbrutna, till skillnad från de sympatiska (i sympatiska gränssträngen).1 
    • Blödningchock å andra sidan karakteriseras av hypotension och takykardi (i ett försök att upprätthålla cirkulationen).1
  • Spinal chock är ett tillstånd som karakteriseras av slappa pareser och areflexi.1 Spinal chock varar ett till några dygn efter en ryggmärgsskada. Efter att den spinala chocken släpper utvecklas spasticitet och klonus.1 Observera att neurogen chock inte är är synonymt med spinal chock.
  • Psykisk chock är den mentala påverkan som uppstår efter en skada.1

Tecken

Distalstatus: Neurologiska bortfall med para- eller tetraplegi (beroende på var skadan inträffat) förekommer.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

DT är vanligen indicerat initialt istället för slätröntgen.

Datortomografi (DT)

DT utförs för att diagnostisera skelettskada.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT utförs för att värdera omfattningen av mjukdelsskadan.1

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

I akutskedet ska patienten immobiliseras innan undersökning. Vid halsryggskador används initialt hård halskrage och vid bröst- och ländryggskador används spine board.1

Operativ Behandling

  • Akut operation är indicerad vid tilltagande neurologiska bortfallssymtom.1
  • Instabila skador med ryggmärgspåverkan ska opereras i ett lugnt skede, helst inom 3 dygn, eller så snart patienten är medicinskt stabil. Detta då generella komplikationer, som pneumoni och trycksår, kan utvecklas om mobiliseringen fördröjs.1 
  • Rehabilitering av ryggmärgsskadade bör ske på speciella centra med erfarenhet av handläggning av dessa skador.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Heterotop ossifikation (bennybildning): Drabbar cirka 10 % av patienter med tvärsnittslesion av ryggmärgen. Förbeningarna kan kring leder ge upphov till smärta och rörelseinskränkning. Processen kan förebyggas med NSAID och bisfosfonater och även med lokal strålbehandling.1

Prognos

Prognosen beror på de neurologiska bortfallssymtomens omfattning, vilket kan vara alltifrån fullständig neurologisk restitution till irreversibel tetrapares.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan