Scaphoideumfraktur (Barn)

Synonymer
Båtbensfraktur
Andra stavningar
Skafoideumfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Scaphoid fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur på os scaphoideum.

Epidemiologi

 • Frakturer omfattande carpalbenen är ovanliga hos barn. Den minst ovanliga är midjefrakturen på scaphoideum.
 • Scaphoideumfraktur är i allmänhet en ovanlig fraktur hos barn, framför allt hos under 10 års ålder.2,4
 • Vanligtvis uppkommer ingen större felställning.

Skademekanism

Frakturen uppstår ofta genom fall där man har tagit emot sig med handen.4

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta, svullnad och rörelseinskränkning p.g.a. smärta.

Tecken

Palpation: Palpationsömhet över fossa Tabatiere (snusgropen)  samt tuberculum ossis scaphoidei.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

 • Kan vara svårt att påvisa en scaphoidemfraktur hos barn som hos vuxna, då frakturen kan synas först efter 10 dagar.
 • Vid negativ röntgen i det akuta skedet men kvarstående misstanke om fraktur så får barnet en radiusskena (med tumslå)/tumskena/scaphoideumgips samt:
  • Alternativ 1: Återbesök efter 10-14 dagar för röntgenkontroll (utan gips) och klinisk kontroll. Om negativ röntgen men kvarstående klinisk misstanke så gör man MRT eller skelettskintigrafi alternativt DT (sämre men går fortare att få).
  • Alternativ 2: MRT (eller skelettskintigrafi) efter 5-7 dagar efter akutbesöket.

Acceptabla Frakturlägen
Barnkompendium från ALB1Dislokation < 2-3 mm (i.e i praktiken alla frakturer).
Barnortopedi (Düppe/Ohlin)2 och Ortopedi (Karlsson/Karlsson/Roos)4Dislokation upp 2 mm kan accepteras.
Vårdprogram från ALB3Dislokation ≤ 1 mm.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Tuberculumavulsionsfraktur
Indikation: Acceptabla frakturlägen.
Metod: Kan behandlas som en distorsion med elastisk linda eller gips i 2-4 veckor som smärtlindring.2,4
Uppföljning: Eventuell immobilisering kan tas av i hemmet efter 2-4 veckor.
 • Barnet bör undvika risker 2 veckor efter avgipsning.

Proximal fraktur  eller midjefraktur
Indikation: Acceptabla frakturlägen.
Metod: Lågt välmodellerat scaphoideumgips med MCP-1 fixerad. 
  • Scaphoideumgipset är cirkulärt ett underarmsgips som innefattar MCP-1-leden men lämnar IP-leden fri.
Uppföljning: Avgipsning, röntgenkontroll (utan gips) samt klinisk kontroll efter (4-)6 veckor. Om frakturen inte har läkt, d.v.s. om patienten fortfarande har status, får patienten ett nytt gips i ytterligare 2 veckor. Frakturer genom midjan och proximalt läker då vanligen på 6-8 veckor.2,4
 • Barnet bör undvika risker 2 veckor efter avgipsning.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Icke-läkning (pseudoartros): Inte vanlig hos barn men dock vanligare än för praktisk taget alla andra frakturer.2,4
 • Handläggning: Behandlas på samma sätt som hos en vuxen.2,4

Prognos

Prognosen är god.

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan