Scapulafraktur (Barn)

Synonymer
Skulderbladsfraktur
Andra stavningar
skapulafraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Scapula fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av scapula.

Epidemiologi

Väldigt sällsynt hos barn.1,2

Skademekanism

Direkt våld: Corpus scapulae-fraktur (ofta komminut) uppkommer vid ett direkt, ofta högenergetiskt våld.1,2
  • Associerade skador vid högenergitrauma kan då vara plexus brachialis-skada eller lungkontusion.1,2
Indirekt våld: Slit- eller mejselfraktur genom främre hörnet av cavitas glenoidalis uppkommer i samband med axelluxation.1,2

Patoanatomi

Frakturer kan uppstå i acromion, processus coracoideus, corpus scapulae samt corpus och cavitas glenoidalis.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och ovilja till rörelse av axeln.

Tecken

Inspektion: Svullnad.1,2
Palpation: Lokal palpationsömhet1,2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: AP, lateral/scapula-Y. Begär sneda och tangentiella projektioner eftersom scapulafrakturer ibland är svåra påvisa på slätröntgen
Fynd: Kan påvisa fraktur
  • Ossifikationscentra kan förväxlas med frakturer.1,2
  • Jämför med den friska sidan vid tveksamhet.

Datortomografi (DT)

Indikation: DT är ofta aktuell då scapulafrakturer ibland är svåra att framställa på slätröntgen.2

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Vid högenergitrauma initialt omhändertagande enligt ABCDE (ATLS) och APLS. 
  • Smärtlindring med slynga och analgetika.

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta frakturer med mindre dislokationer.
Metod: Symtomatisk behandling med slynga/mitella.1,2
Utfall:
  • De flesta frakturer läker komplikationsfritt.1,2
  • Större felställningar kan ge en felläkning som ger en inklämning mot thoraxväggen.1,2

Operativ Behandling

Indikation: Signifikanta dislokationer i anslutning till cavitas glenoidalis.
  • Vanligen ett främre fragment som ligger dislocerat, ibland kombinerat med en främre axelluxation.1,2
Metod: Öppen reposition och stift- eller skruvfixation. Man ska uppnå stabila förhållanden för att tillåta en kort postoperativ fixationstid.1,2
  • Snittföring: Främre deltopektoralt snitt.

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2021). Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.