Schwannom

Synonymer
Neurilemmom
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Neurilemmoma, schwannoma
Engelska
Neurilemmoma, schwannoma

BAKGRUND

Definition

Benign perifer nervskidetumör som uppstår från Schwannceller i nervskidan.1,2

Epidemiologi

 • Inte helt ovanliga tumörer.1
 • Drabbar oftast personer mellan 20-50 års ålder.1,2
 • Utgör cirka 5 % av alla benigna mjukdelsstumörer.2
 • Multipla schwannom kan vara associerade med neurofibromatos typ 2.2

Patogenes

Uppstår p.g.a. en proliferation av Schwannceller i nervskidan.1,2

Patoanatomi

 • Schwannom är inkapslade tumörer som finns i substansen av perifera nerver.2
 • Tumören blir sällan större än 5 cm.1
 • De är mestadels solitära, men kan hos patienter med neurofibromatos förekomma multifokalt.1,2
 • Tumörerna växer långsamt och spränger isär nervfasciklarna, som då löper som en kapsel runt tumören, och förflyttar nerven excentriskt i dess epineurium.1,2
 • De är vanligast i de stora nerverna i armar och ben men kan även förekomma centralt, där de kan bli mycket stora.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever en fast massa som ofta är öm vid beröring och tryck.2

Tecken

Palpation:
 • Vanligen palperas djupa, fasta, ofta spolformade och lätt ömmande resistenser.1 
 • Perkussion kan utlösa parestesier.1 Neurologiska symtom är dock vanligare när stora nerver är involverade.2 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Ibland ses en mjukdelsskugga.2 Vid stora schannom kan det finnas subtila områden med förkalkning.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd
 • Allmänt
  • Spolformad massa som ofta förflyttar den neurovaskulära bunten.2
  • En subtil skillnad mellan neurofibrom och schwannom är att nerven är excentrisk vid schwannom medan den är centralt belägen eller utplånad vid neurofibrom.2
  • T1-viktad sekvens: Intermediär till måttlig signal.2
  • T2-viktad sekvens: Heterogent hög signal.2
 • Specfika tecken:
  • Svanstecknet (tail sign): Ibland kan nerven visualiseras som en tubulär struktur som kommer in i eller lämnar massan, vilket ger upphov till en bild som liknar en svans som kommer ut från tumören.2
  • Delat fett-tecknet (split-fat sign): En stor tumör kan också förskjuta omgivande intramuskulärt fett, vilket skapar en tunn fettmarginal som omger tumören.2
  • Måltavletecknet (target sign): Vilket är ett område med låg signalintensitet centralt och högre signalintensitet perifert på T2-viktade sekvenser. Detta korrelerar med fibros och tät kollagensubstans som finns i mitten och mer myxoid vävnad som finns perifert.2
   • Detta tecken är vanligare vid neurofibrom.2  En studie har visat att detta tecken ses i 15 % av fall med schwannom och 58 % av fall med neurofibrom.2

Nervskidetumör i bakre knäet. Sagittella MRT-bilder. På vänster sida T2 utan kontrast och på höger sida T2 med kontrast.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen består av kirurgisk exstirpation eller observation beroende på symtom.1,2

Icke-operativ Behandling

Expektans
 • Indikation: Besvärsfri patient.1
 • Metod: Observation.1

Operativ Behandling

Exstirpation:
 • Indikation: Om tumören ger upphov till symtom.1
 • Metod: Exstirpation av tumören via en längsgående incision i nerven.1 Operationen bör utföras av en operatör med stor erfarenhet av dessa operationer då operationen kräver precision.1 Tumören kan även enuklearas (skalas av) från epineurium och på så sätt lämna återstående nerv intakt.2
 • Utfall
  • Alla patienter blir inte fria från obehag efter operation utan besvärande parestesier kan kvarstå.1

Introperativ bild av nervskidetumör i en perifer nerv.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Parestesi: Besvärande parestesier kan kvarstå efter operation.1 Permanent störning av sensibilitet eller motorik är dock ovanligt.1
Iatrogen nervskada: Kan uppstå i samband med operation.2 Risken för neurologiskt bortfall är högst hos patienter med större tumörer.2

Prognos

 • Många tumörer tycks sluta växa efter det att de har blivit 3-4 cm stora.1
 • Risken för lokalrecidiv efter operation är obetydlig.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.