Sesambensfraktur, Fot

Synonymer
Sesamoidbensfraktur, sesamoideumfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura ossis sesamoideum
Engelska
Sesamoid fractures, sesamoid bone fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av det laterala eller mediala sesambenet av metatarsale 1.

Epidemiologi


  • Oftast det mediala sesambenet av metatarsale 1 som drabbas.
  • Frakturer på det laterala sesambenet är mycket ovanliga.
 

Skademekanism

Direktvåld (hopp från höjd), avulsionsskada eller stressfraktur (överbelastning/överanvändning).

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta, belastningsmärta.

Tecken

Inspektion: Eventuellt svullnad.
Palpation: Lokal ömhet som accentueras av extension i MTP 1-leden (p.g.a. traktion i flexor hallucis brevis [FHB]).

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal och sida samt vridbild. Ofta behövs specialprojektion på röntgen.
Fynd: Frakturema är oftast transversella. Observera att bipartita inte är ovanlig.

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

Avlastning av sesambenet genom att anlägga en gipsstövel.
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Måttlig dislokationsgrad.
Metod:
  • Gipsstövel eller fotgips med tillåten belastning i 4-6 veckor.
  • Eventuellt avlastning av MTP-leden med pelott.
  • Eventuellt avlastande inlägg (även skumgummi med urklippt hål för det ömmande partiet).
Uppföljning: Återbesök med avgipsning efter 4-6 veckor. Följt av behandling i sko med stel sula.

Operativ Behandling

Indikation: Om konservativ behandling inte lyckats.
Metod: Excision av sesambenet, oftast efter minst 6 månader. Hos idrottare bör detta dock undvikas.
Postoperativ behandling: Gipsstövel eller fotgips i 3-4 veckor.

Kirurgisk Behandling

Snittföring: Det mediala sesambenet nås bäst via snitt från medialsidan, medan det laterala kan tas från dorsalsidan i interstitiet mellan MCP-1 och -2.
Metod: Sesambenet skalas ur senan som därefter rekonstrueras.

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.