Sinding-Larsen-Johansson-sjukdom (Barn)

Synonymer
Sven Johansson-sjukdom, Sinding-Larsen-sjukdom
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Sinding Larsen Johansson Syndrome

BAKGRUND

Definition

Traktionsapofysit i patellarsenans ursprung vid apex patellae (patellas distala pol).1
  • Detta är motsvarigheten till Mb Schlatter fast vid proximala patellarseneinfästningen.

Epidemiologi

Förekommer främst hos fysiskt aktiva pojkar.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärta från knäleden, främst vid aktivitet, vid belastning av extensorapparaten.1 

Tecken

Palpation: Palpationsömhet vid nedre patellarpolen.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen visar benfragment vid patellarspetsen.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen är symtomatisk, som vid Osgood-Schlatters sjukdom.1 Man kan pröva patella strap-bandage som vid hopparknä. 

PROGNOS

Prognos

Tillståndet är ofarligt och spontanläker i regel på 18-24 månader.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan