Skada av Volara Plattan, MCP-1

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Definition

Skador på volara plattan (fibrocartilago volare) i tummen.

Skademekanism

Slitskador kan ses efter kraftigt hyperextensionsvåld mot fingret.1

Patoanatomi

Dessa skador kan också vara förenade med ruptur av flexor pollicis brevis infästning.1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och svullnad.

Tecken

Palpation: Palpationsömhet volart över MCP-leden.
Rörelse: Smärta vid extension och hyperextension av MCP-leden.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Patienter med misstänktakollateralligamentskador bör röntgas.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Skador av volara plattan behandlas vanligen icke-operativt.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Färsk skada.1
Metod: Gipsimmobilisering med lätt flexion i MCP-leden i 3 veckor och härefter mobilisering med ett gips eller en ortos som hindrar extension ovan neutralplanet.1

Operativ Behandling

Indikation: Rupturer i flexor pollicis brevis infästning eller muskelsubstans.1
Metod Direktsutur av skadade strukturer.1

PROGNOS

Prognos

Skador av volara stabiliserande kapselstrukturer kan ge en kvarstående besvärande hyperextensionstendens i tummens MCP-led.1

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.