Skelett och Leder, Hand

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Bones and joints of the hand

BAKGRUND

Carpalbenen

 • Carpalbenen (handlovsbenen) bildar tillsammans med os metacarpale 2 och 3 en grund runt vilket handens övriga delar kan röra sig. Detta utgör en förutsättning för förmågan att välva handen transversellt och longitudinellt.1
 • Två huvudkomponenter av carpus finns:1
  • En distal carpalbensrad: Os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum. Denna ledar mot en proximal carpalbensrad. Distala carpalbensraden ledar mot de fem metacarpalbenen.
   • Os hamatum har på palmarsidan ett benutskott kallat hamulus ossis hamati.
  • En proximal carpalbensrad: Os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum.
   • Os pisiforme är beläget volart om os triquetrum och har fungerar som ett sesamben vid flexor carpi ulnarissenans infästning.

Metacarpalben och CMC-leder

 • De fem metacarpalbenen (ossa metacarpalia) ledar mot distala carpalbensraden.1
 • De fem carpometakarpallederna (CMC-lederna) är helt olika till sin anatomi och funktion.1
 • En mycket stor rörlighet i CMC-led 1 i flera olika plan är en förutsättning för tummens oppositionsförmåga.1
 • CMC-led 2 och 3 är mycket strama och saknar i verkligheten helt rörlighet.1
 • Rörligheten i CMC-led 4 och framför allt 5 är däremot mycket stor, vilket skapar förutsättningar för en ”kupning” av handflatans ulnara delar.

Falanger

 • Proximala falanger och metacarpalben ledar mot varandra i de fem metacarpofalangeallederna (MCP-leder 1-5).1
 • Fingrarnas falanger ledar mot varandra i de proximala och distala interfalangeallederna, dvs. PIP- respektive DIP-leder.1

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.