Skevfot (Barn)

Synonymer
Z-fot, serpentin-fot
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Skewfoot, serpentine foot, z-foot

BAKGRUND

Definition

Deformitet med adducerad framfot samt bakfotsvalgus med plantarflexion av talus.1,3

Epidemiologi

 • Förekomsten av skevfot är okänd men har troligen underskattats p.g.a. den vanliga feldiagnosen av metatarsus adductus.5
 • Associerat i vanliga fall med något syndrom. Kan i sällsynta fall förekomma hos i övrigt friska barn (ibland familjärt) med generell ledlaxiditet.1

Etiologi

Oklar etiologi. Uppkommer troligtvis till följd av negativ intrauterin miljö orsakat av fostrets intrauterina position.5

Patoanatomi

Deformiteten utgörs av ett hälben i plantarflexion, en mellanfot i abduktion samt en framfot i adduktion. 

Klassifikation

Berg-klassifikation
Klassfikation av metatarsus adductus. 

Berg-klassifikation
Enkel MTAMTA
Komplex MTAMTA, lateral förskjutning av mellanfoten
SkevfotMTA, valgiserad bakfot
Komplex skevfot (serpentinfot)MTA, lateral förskjutning av mellanfoten, valgiserad bakfot
 • Kvarvarande TMT-adductus, talonaviculär lateral subluxation samt bakfotsvalgus
 • Det som skiljer sig från icke-komplex MTA är att icke-operativ behandling inte effektivt kan korrigera tillståndet

Klassifikation enligt Napiontek5
Enligt Napiontek kan man dela in skevfot i fyra kliniska typer:
 • Kongenital idiopatisk skevfot: Oklar utvecklingen av deformiteten.
 • Kongenital skevfot associerat med syndrom eller systemiska tillstånd. 
 • Neurogenisk skevfot: Associerat med t.ex. cerebral pares eller myelodysplasi.
 • Iatrogenisk skevfot: Uppstår troligen efter icke-operativ behandling av klubbfot eller metatarsus adductus.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Vanligtvis inga symtom. Tillståndet kan likna metatarsus adductus. Skewfoot bör misstänkas när spädbarn inte svarar på behandlingen av metatarsus adductus.5

Tecken

A: Anteriort med framfotsadductus. B: Posteriort med bakfotsvalgus.
A: Anteriort med framfotsadductus. B: Posteriort med bakfotsvalgus.
Allmänt: Undersök barnet i stående position samt inspektion av plantara och posteriora aspekten av foten.5
 • Hos barn under 1 år kan bakfotsvalgus missas p.g.a. fettansamling över bakfoten. Detta kan leda till att tillståndet feldiagnostiseras som metatarsus adductus.5
Inspektion:
 • Framfotsadduktion.1-5
 • Bakfotsvalgus.1-5
Palpation: Palpationsömhet över caput tali-området samt tuberositas ossis metatarsi 5.3
Rörelse: Stelhet av lederna är ett dåligt prognostiskt tecken för spontan korrigering.5

Associerade Tillstånd

Skevfot är associerat med:5
 • Diastrophic dvärgväxt.
 • Osteogenesis imperfecta.
 • Larsen-syndrom.
 • Proteus-syndrom.
 • Ehler Danlos-syndrom.
 • Cerebral pares.
 • Myelodysplasi.
 • Ses hos barn med myelomeningocele.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektion: Frontal- och lateralbild, som ts belastade.1,3,5
Fynd
 • Frontal: Framfotsadduction, mellanfotsabduktion och bakfotsvalgus, som ger ett Z-format/serpentinformat utseende av foten.1,5
 • Lateral: Bakfotsvalgus samt patologisk mellanfot.5

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

 • Detta är ett svårbehandlat tillstånd.1-5
 • Skevfot associerad med andra syndrom/teratologiska tillstånd är ofta rigid och väldigt svårbehandlad.5

Icke-operativ Behandling

Patienterna är svårbehandlade med ickeoperativa åtgärder.3 

Operativ Behandling

Allmänt
Indikation: Svårare fall med ihållande smärta.1,3
Metod: Achillesseneförlängning och osteotomier (förlängning av calcaneus och cuneiforme mediale).1
 • Ofta kombineras öppen kilosteotomi av cuneiforme mediale och calcaneusosteotomi (för bakfotsvalgus).2,3

Serpentinfot4
Öppen och sluten kilosteotomi: Behandlingen är svår och ofta accepteras (och observeras) deformiteten.
 • Indikation: Om barnet har symtom och signifikant funktionsnedsättning.
 • Metod:
  • Calcaneusosteotomi för bakfotsvalgus.
  • Eventuell mellanfotsosteotomi för att korrigera mellanfots- och framfotsdeformiteter.
  • Multipla metatarsalosteotomier med stiftning av framfoten och TMT-kapselfrisläppning (Hamen-procedur).

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Metatarsus Adductus – Pediatrics – Orthobullets. [Hämtat 190820].
5. Hagmann, S., Dreher, T., & Wenz, W. (2009). Skewfoot. Foot and Ankle Clinics, 14(3), 409–434. doi:10.1016/j.fcl.2009.06.003