Skolios, Degenerativ

Synonymer
Degenerativ skolios
Andra stavningar
scolios
Latin/Grekiska
Scoliosis
Engelska
Adult degenerative scoliosis (ADS)

BAKGRUND

Definition

Skolios som uppstått p.g.a degenerativa förändringar. 

Epidemiologi

Denna typ av skolios utvecklas hos äldre individer. Studier visar att 68 % av 70-åriga amerikanska kvinnor och män har degenerativ skolios.1

Etiologi

Orsaken anses vara en asymmetrisk diskdegeneration.1

Patoanatomi

Skolios som utvecklas i vuxenlivet uppkommer oftast i ländryggen, eftersom den rigida bröstkorgsväggen stabiliserar kotpelaren.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

De flesta patienter med degenerativ skolios är symtomfria. Få patienter har smärta, som ofta är aktivitetsrelaterad. Vid mer uttalade besvär har dessa patienter svårt att stå eller gå mer än korta stunder. Symtom som vid spinal stenos förekommer, och många patienter störs av den kosmetiska avvikelsen.1

Tecken

Allmänt: Generellt ses samma fynd som hos yngre skoliospatienter.1
Inspektion: Patienter med degenerativ skolios har, till skillnad från de som utvecklar skolios i ungdomen, ofta även en lokal kyfos och obalans av bålen i det sagitella planet (sagittell obalans), vilket leder till att huvudet i stående hamnar framför bäckenets mittpunkt.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Stående röntgen med helryggsbilder.1
Fynd: Skolios, lokal kyfos och obalans av bålen i det sagitella planet (sagittell obalans).1 Storleken på degenerativ skolios definieras med Cobb-vinkel. Få degenerativa skolioser överstiger 20°.1 

Datortomografi (DT)

DT är indicerat hos de patienter som ska genomgå operation.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan också vara indicerat hos de patienter som ska genomgå operation.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas vanligen icke-operativt.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Patienter med måttliga besvär.1
Metod: Träningsprogram som stärker ryggmuskulaturen samt analgetika vid behov.1
Utfall: Träningsprogram har god effekt.1

Operativ Behandling

Indikation: Endast i undantagsfall hos patienter med invalidiserande smärta trots fysisk träning.1
Metod: Vanligtvis utförs multipla osteotomier som korrigerar felställningen varefter kotpelaren fixeras och fusioneras från övre bröstrygg till L5 eller bäckenet. Har patienten symtom som motsvarar spinal stenos utförs även dekompression med laminektomi.1
Utfall: Hög morbiditet och hög förekomst av komplikationer. Resultatet efter operation är osäkert, där smärtan i många fall kvarstår trots ingreppet.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen beror på patientens symtom och behandlingen. De flesta patienter är besvärsfria eller har endast måttliga besvär.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan