Skräddarknuta

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Tailor's bunion, bunionette, bunionette deformity

BAKGRUND

Definition

Smärtsamt prominens av laterala delen av femte metatarsalhuvudet, eventuellt med varusvinklad lilltå.2

Epidemiologi

 • Vanligast hos idrottande ungdomar med krav på styva skor, t.ex. ishockey eller ridning.1
 • Det är inte ovanligt i kombination med hallux valgus (Spreizfuss).2
 

Etiologi

Oklar etiologi.2 Ärftlighet är dock en faktor liksom variationer i fotformen, t.ex. spretfot.1

Klassifikation

Skräddarknuta klassificeras i tre typer enligt Coughlin (1991).1

Coughlin-klassifikation (1991)1
Typ 1Förstorat ledhuvud på metatarsale 5 med clavus lateralt/plantartKlicka för större bild:
Typ 2Lateral bågform av distala delen av metatarsale 5
Typ 3Ökad IM-vinkel mellan metatarsale 4 och 5
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Trycksmärta lateralt över 5:e metatarsalhuvudet.2
 • Det prominenta ledhuvudet ger laterala skobesvär. Bursan blir inflammerad och ömmande.2
 

Definition

Inspektion:
 • Ömmande prominens dorsalt/lateralt/plantart på caput ossis metatarsi 51,2, eventuellt med varusvinklad lilltå.2
 • En smärtande clavus kan utvecklas rent lateralt men också mer plantart.2
Palpation: Palpationsömhet lateralt om ledhuvudet samt clavus lateralt och plantart.1,2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen är klinisk.1,2

Slätröntgen

 • Belastad röntgen bör genomföras inför en operation.1,2
 • Normal intermetatarsalvinkel (IMV) mellan 4 och 5 metarsalerna är 6,2°, medan den i genomsnitt är 9,6° hos patienter med symtomatisk skräddarknuta.
 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Initial behandling är konservativ.1,2

Icke-operativ Behandling

Indikation: Förstahandsalternativ.
Metod: Lämpliga skor så som mjuka skor och skor med bred framfot.1,2

Operativ Behandling

Indikation: Utebliven förbättring av icke-operativ behandling, kirurgisk behandling blir dock ofta nödvändig när besvären väl har uppkommit.2 Avmejsling av caput lateralt enbart ger inte bestående effekt.2 Caput måste, liksom vid hallux valgus, förskjutas i sidled.2
Metod: Chevronosteotomi eller 2-plansosteotomi.2
 • Beroende på Coughlin-klassifikation:
  • Typ 1 och 2: Chevron­osteotomi ger god stabilitet medan snedosteotomi ger möjlighet till korrigering för plantar clavus.1
   • Distal osteotomi ger god korrektion i de allra flesta fall.1
   • Distal osteotomi ger snabb rehabilitering med få komplikationer.1
  • Typ 3: Vinkelkorrigerande basosteotomi eller skaftosteotomi kan övervägas och är indicerat när skräddarknutan orsakas av kraftigt ökad IM-vinkel mellan 4:e och 5:e metatarsalen.1,2
   • Den osseösa och muskulära cirkulationens utsatthet proximalt i skaftet på metatarsale 5, nämns ligga bakom ökad komplikationsfrekvens vid proximala osteotomier.
 • Handläggning beroende på lokalisation på clavus/trycksmärta:
  • Clavusbildningen rent lateralt: Räcker med en medialförskjutning av caput. Det kan göras med en chevronosteotomi.2
  • Trycksmärta lateralt och även plantart: Behövs då en 2-plansosteotomi för att förskjuta caput dorsalt och medialt. Det kan göras med en snedosteotomi (enligt Wilson).2
Postoperativ behandling:
 • Vid distal osteotomi behövs ingen rigid bandagering och patienten får belasta direkt.1
 • Vid proximal osteotomi kan rigid bandagering och eventuell avlastning krävas.1
 

Operationsmetoder

Allmänt:
 • Dorsolateralt snitt över ledhuvudet ger god tillgång till olika osteotomier.
 • Fixation ger säkrare stabilitet vilket underlättar rehabilitering.
Chevronosteotomi: Caput jämnas till lateralt och v-formad osteotomi görs. Caput medialförskjuts och fixeras med K-tråd eller 2,0 mm skruv.2
 • Osteotomin är stabil och knappast behöver fixeras. K-tråd eller 2,0 mm skruv är lämpligt om det känns osäkert.
 • Belastning utan yttre fixation är tillåten.
Snedosteotomi enligt Wilson: Sågplanet vinklas i den riktning man vill förskjuta caput. Caput förskjuts alltså bort från clavusbildningen.2
 • Osteotomin är tveksamt stabil och bör fixeras. Enklast sker det med en K-tråd i 3-4 veckor.
 • Belastning utan yttre fixation är tillåten.

Innehållsförteckning

1. Fotkirurgi – Elektiva operationer för patienter över 16 år. Nationella Rekommendationer. Svenska Fotkirurgiska Sällskapet, 2018
2. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. Stockholm: Liber.