Smärta, Ljumske

Synonymer
Ljumsksmärta
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Groin pain

BAKGRUND

Definition

Smärtor i ljumske. 

Epidemiologi

Ett vanligt problem hos idrottsutövare är långvariga smärtbesvär från någon av senorna i ljumsken.1

Etiologi

Det finns många olika orsaker till smärta i ljumsken. Smärtan kan t.ex. uppstå efter en skada på en muskel/sena som inte har behandlats på ett adekvat sätt, eller p.g.a. långdragen överbelastning.1 Vanligen drabbas adductormusklerna och då vanligast fästet för adductor longussenan på tuberculum pubicum.1 Se tabell nedan andra orsaker. 

Differentialdiagnoser vid Oklara Höft- och Ljumskbesvär
Muskel/senskadaRuptur, överbelastning
BursitTrauma, inflammation
BråckLjumskbråck (insufficient bakvägg i inguinalkanalen)
SkelettskadaAvulsion, stressfraktur
Tillstånd i höftenFri kropp, femoroacetabulär impingement (FAI), ledbroskförändringar, osteochondrit, artros, labrumskada, fysiolys (glidning av caput femoris), Perthes-sjukdom, coxit
NervinklämningPerifer nervpåverkan, rotpåverkan, t.ex. diskbråck mellan 3:e och 4:e ländkotan (L4-syndrom) 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Patienten upplever en diffus, djupt sittande smärta i bäckenregionen. Beroende på smärtans debut kan man härleda orsaken:1
  • Ruptur: Akut smärtdebut i samband med en speciell rörelse.1
  • Överbelastning (tendinos): Smygande debut i samband med stegrad träning.1
 • Överansträngningsskada av iliopsoas (muskel/sena/senfäste) kan leda till smärta i nedre delen av buken.1

Tecken

Palpation: Palpationömhet vid senfästet, t.ex. smärta vid tryck över Iliopsoasfästet på trochanter minor kan tyda på överansträngningsskada av iliopsoas (muskel/sena/senfäste).1
Rörelse:
 • Nedsatt muskelkraft och nedsatt töjbarhet av den drabbade muskeln.1 
 • Indirekt smärta vid isometrisk (mot motstång) kontraktion och töjning av muskeln.1 
 • Smärta vid isometrisk böjning av höften kan tyda på överansträngningsskada av iliopsoas (muskel/sena/senfäste).1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen av bäcken/höftleder används för att utesluta skelettskada, stressfraktur och höftrelaterade förändringar.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT-undersökning är oftast inte nödvändig.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Ortopediska smärttillstånd i ljumsken behandlas vanligen icke-operativt.1 Långdragna ljumskbesvär kan behöva att handläggas av ortoped, kirurg, urolog, gynekolog, och/eller fysioterapeut.1

Icke-operativ Behandling

 • Allmänt gäller att muskel- och senproblem primärt ska behandlas med rehabilitering med successivt ökande rörelseträning, styrketräning och funktionsträning.1
 • Inflammationshämmande medel (NSAID) kan användas men effekten är tveksam.1
 • Diagnosen bör omprövas om adekvat rehabilitering inte leder till minskad smärta och förbättrad funktion inom 3-6 månader.1 

Operativ Behandling

Operativ åtgärd rekommenderas vanligen inte vid muskel-/senpåverkan.1

PROGNOS

Prognos

Smärtor och besvär i ljumske som förelegat under en lång tid är svårbehandlade. Möjligheterna att uppnå smärtfrihet med rehabilitering är goda och de flesta kan återgå till idrott vid adductorrelaterade besvär. 1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.