Smärta, Nacke

Synonymer
Ospecifika nacksmärta
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Definition

Smärta i nacken.

Epidemiologi

Ospecifik nacksmärta förekommer med en prevalens på upp mot 70 %. Dock har endast 10 % av patienterna så svår smärta att det påverkar det dagliga livet.1

Etiologi

Oftast uppstår smärtan spontant, där degenerativa processer, muskulära besvär, stress, arbetsställningar, trauma eller inflammation bidrar till symtom.1

Differentialdiagnos

Differentialdiagnoser inkluderar reumatisk sjukdom, tumör, traumatiskt orsakad skada, infektion eller neurologisk sjukdom.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Akut nacksmärta (nackspärr, akut cervikalgi, akut tortikollis) uppkommer i regel plötsligt och utan anledning. Vissa patienter tycker dock att besvären utvecklas gradvis. Vid akut tortikollis har patienten svårt att vrida eller böja huvudet, då alla rörelser utlöser smärta. Smärtan lokaliseras till nacken och bakhuvudet. Vid långvarigt smärttillstånd kan nacksmärtan stråla ut i skuldror och/eller armar. Det kan också tillkomma yrsel, huvudvärk eller smärta i käkleder.1

Tecken

Rörelse:Smärthämmad rörelseinskränkning i halsryggen.1
Distalstatus: Normalt neurologiskt status.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

“Röd flagg” är samtliga symtom/fynd/etiologier som avviker vid det vanliga förloppet för akut ospecifik smärta, t.ex. anamnes på trauma, tumör eller långa sjukskrivningsperioder, allmänpåverkan, viktnedgång och hög nivå CRP. Utredning/behandling initieras då snabbare.1

Prover

Blodprover (CRP, SR och LPK) bör tas vid misstanke om infektion eller tumör.1

Slätröntgen

DT och/eller MRT har ersatt vanlig slätröntgen vid nacksmärtor.

Datortomografi (DT)

DT ska utföras om trauma föreligger i anamnesen.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT bör utföras vid neurologisk påverkan.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas icke-operativt.

Icke-operativ Behandling

Patienten bör genomföra vardagliga aktiviteter efter förmåga. Analgetika ges i akutskedet, vanligen paracetamol och/eller inflammationshämmande läkemedel (NSAID). Fysioterapi minskar ofta smärtan.1

Operativ Behandling

Operation är inte aktuell vid akut eller kronisk ospecifik nacksmärta.1

PROGNOS

Prognos

Symtomen försvinner vid akut påkommen nacksmärta i regel spontant inom 2 veckor. Vid kronisk ospecifik nacksmärta är det svårt att ge prognos då många faktorer, inte minst den psykosociala situationen, ofta påverkar förloppet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan