Smärta, SI-led

Synonymer
Sacroiliacaledssmärta, SI-ledssmärta
Andra stavningar
Sakroiliakaledssmärta, SI-ledsmärta
Latin/Grekiska
-
Engelska
Sacroiliac joint pain

BAKGRUND

Definition

Smärta i sacroiliacaleden.

Epidemiologi

  • Tillståndet förekommer oftast i åldrarna 20-50 år.1
  • Ses oftare hos kvinnor än hos män och framför allt i anslutning till och efter graviditet.1 Hälften av alla kvinnor upplever lågt sittande ländryggssmärta under graviditet och 1/3 av dessa relateras till SI-ledsbesvär. Detta förklaras med att muskulaturen inte klarar av att kompensera för den hormonrelaterade ökade rörligheten runt bäckenlederna. Dessa smärtor kan även förekomma vid specifika sjukdomar som ankyloserande spondylit.1

Etiologi

Smärtan kan ha sitt ursprung både från ledens ledkapsel och/eller de bakre ligamenten. SI-leden uppskattas vara involverad i smärtupplevandet hos cirka 10-25 % av patienter med kronisk ländryggssmärta nedanför den femte ländkotan.1 Besvären uppkommer i vissa fall under graviditet, eller föregås av ett specifikt trauma (ofta fall), medan andra (ofta unga idrottare) har en anamnes på upprepade mindre trauma under en definierad tidsperiod.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

  • Symtomen kan vara i form av en smygande smärtdebut i sätesregionen (spontan eller idiopatisk SI-ledsmärta) med typisk smärtlokalisation, låg tolerans för fysisk aktivitet samt en känsla att benet låser sig (catching of the leg).1
  • Vissa patienter har även smärta i nedre delen av ländryggen och ibland strålar smärtan ner i benet som simulerad ischiassmärta (dock sällan nedanför knäet). Smärtan förvärras i regel vid belastning. Smärta i SI-leden kan vara svår att särskilja från ländryggsutlöst smärta.1

Tecken

Allmänt: Klinisk undersökning ska alltid innefatta fullständigt rygg- och bäckenstatus.1 
Palpation: Det tydligaste undersökningsfyndet är smärta vid palpation av området medialt om spina iliaca posterior superior (SIPS).1 
Specifika tester: För diagnos ska minst 2 av 4 SI-ledsprovokationstester ge upphov till bäckensmärta.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

  • Slätröntgen kan utföras för att utesluta specifik SI-ledsorsakad smärta, som vid RA, ankyloserande spondylit (Bechterew-sjukdom) och artros.1
  • Diagnostiskt test är SI-ledsblockad i röntgengenomlysning. Testet anses som positivt om mer än 75 % av smärtan försvinner med injektion av lokalanestesi.1

Datortomografi (DT)

DT kan utföras för att utesluta specifik SI-ledsorsakad smärta, som vid RA, ankyloserande spondylit (Bechterew-sjukdom) och artros.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT är indicerat vid misstanke om tumör eller stressfraktur (främst hos unga flickor). Vid SI-ledsmärta föreligger oftast inga strukturella förändringar.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

SI-ledssmärta behandlas primärt med paracetamol och/eller NSAID och fysioterapi.1

Icke-operativ Behandling

Fysioterpi
  • Det är viktigt att arbeta bort muskulär inhibering, återskapa bålstabilitet samt stabilitet runt SI-leder.1
  • Smärtan kan minska med manuell behandling och manipulation. Man utnyttjar då begreppen formstängning (refererar till hur lederna passar ihop och hur man med träning skapar stabilitet) samt kraftstängning (refererar till den sammanhållande kraft som muskler och ledband åstadkommer).1
  • Patienten bör undvika rörelser som ger asymmetrisk belastning (och därmed smärta) av bäckenlederna (trappgång, snabb gång, samt abduktionsrörelser av höfterna som när man stiger in i en bil).1
  • Bäckenbälte, avlastning med kryckor, akupunktur och/eller transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) kan bli aktuella i svåra fall.1

Injektioner
Intra-artikulära blockader med analgetika och steroider bli aktuella i svåra fall.1

Operativ Behandling

Indikation: Endast i undantagsfall och då i mycket svårbehandlade och långdragna fall.1
Metod: Artrodes (steloperation) av SI-lederna.1 Operationen kan utföras minimalinvasivt.1
Utfall: Effekten av SI-ledsfusion är osäker.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen för icke-graviditetsrelaterad långvarig SI-ledssmärta är dålig. Dessa patienter utvecklar ofta behandlingsresistent smärta, låg tolerans för fysisk aktivitet samt svårigheter att stå och gå längre sträckor. För kvinnor med bäckensmärta under graviditet blir 60 % besvärsfria efter förlossningen, 30 % har lättare kvarvarande smärta och 10 % drabbas av lång-dragna funktionsnedsättande besvär. Unga idrottare med bäckensmärta orsakad av stressreaktion/stressfraktur blir helt återställda med enbart vila.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan