Spondylolistes av C2, Traumatisk

Synonymer
Traumatisk spondylolistes
Andra stavningar
Spondylolisthes av C2, Traumatisk
Latin/Grekiska
-
Engelska
Traumatic spondylolisthesis, Hangman's fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur genom pars interarticularis av C2.1,2

Skademekanism

Frakturen orsakas av en kombination av distraktion och hyperextensionsvåld vid högenergitrauma men kan också ibland förekomma vid lågenergitrauma.1,2  Ses vid dyk-, fall- och framför allt vid bilolyckor, då en obältad patients ansikte vid frontalkollision träffar vindrutan som leder till hyperextension och kompression av halsryggen.1

Patoanatomi

 • Fraktur på C2 förekommer baktill, pars interarticularis och inte sällan pedikel och kotkropp på ena sidan.1-3
 • Frakturen kan vara odislocerad eller dislocerad, med eller utan ventral subluxation av kotan. Vid uttalad dislokation leder skadan till omedelbar död, p.g.a. hög medullär kompression. Vid fraktur utan luxation föreligger som regel inga neurologiska bortfallssymtom.3

Klassifikation

Effendi-Levine-Edwards-Klassifikation: Baserad på morfologiskt utseende.1,2

Effendi-Levine-Edwards-Klassifikation1,2
Typ 1
 • Fraktur genom pars interarticularis med glidning < 3 mm utan vinkelfelställning/dislokation och utan tecken på disk- eller ligamentskada.1
 • Frakturtypen är relativt stabil.2
Klicka för större bild:
Typ 2
 • Fraktur genom pars interarticularis med dislokation (> 3 mm1) och en samtidig ligament- och diskskada med vidgning av främre delen av C2-C3 disken, eller en translation av C2 gentemot C3.2
 • På grund av ligament- och diskskadorna är skadan instabil.2
Typ 2A
 • Snedfraktur i bågen som ofta leder till uttalad vinkelfelställning av C2:s kotkropp.1
 • På grund av ligament- och diskskadorna är skadan instabil.2
Typ 3Fraktur genom pars interarticularis och diskskada C2-C3 tillsammans med en fasettledsskada med luxation.2
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Symtomen kan ofta vara diskreta med endast occipital smärta och nackstelhet.1
 • Neurologiska symtom är ovanliga då kotglidningen snarast ökar utrymmet i spinalkanalen.1
 

Tecken

Palpation: Lokal smärta, stelhet och ömhet över C2:s spinalutskott.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan oftast påvisa frakturen.1

Datortomografi (DT)

Påvisar fraktur.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

Indikation: Oftast behövs MRT inte.2
 • Vid osäkerhet om det finns en skada genom främre och bakre longitudinella ligamenten och/eller disken.2
 • Vid typ 3-frakturer för bättre kartläggning av mjukdelsskadorna.3
 • Vid neurologisk påverkan samt då det inte går att bedöma neurologisk funktion.2
 

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Vid konstaterad skada behålls temporär immobiliserande halskrage.1
 • Patienten hålls i planläge.1
 • Överväg akut halosträck.1
 • Kontakta ryggkirurg.1
 

Icke-operativ Behandling

Typ 1: Stabil skada som kan behandlas med rigid halskrage i 8 veckor.1
Typ 2: Oftast instabil skada. Behandlas med haloväst i minst 8 veckor.1
Typ 2A: Fraktur med gott läge efter reposition kan behandlas med Haloväst i minst 8 veckor.1

Operativ Behandling

Typ 2: Skadan kan behandlas med främre plattfixation eller bakre fixation.2
Typ 2A: Skadan kan behandlas med främre plattfixation eller bakre fixation.2
Typ 3: Behandlingen är i första hand operativ med öppen reposition och bakre fixation (ofta fusion av C2/31)2. Traktion är inte lämpligt då det ökar dislokationen.2

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Kotpelarskador. Paul Gerdhem, Gunnar Sandersjöö. Karolinska Universitetssjukhuset. 2019.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan