Spondylolistes, Degenerativ

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Spondylolisthesis
Engelska
Degenerative spondylolisthesis

BAKGRUND

Definition

Glidning mellan kotkroppar p.g.a. degenerativa förändringar.

Epidemiologi

Debuterar hos äldre.1 I ungdomsåren föreligger spondylolistes i form av istmisk spondylolistes eller dysplastisk spondylolistes.1

Etiologi

Beror på instabilitet som uppkommer när disk, facettleder och ligament degenererar (degenerativ spondylolistes).1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Symtom från en degenerativ spondylolistes uppträder sällan före 50-årsåldern.1 De flesta patienter är vanligen besvärsfria med normalt ryggstatus. Med ökad glidning ökar risken för symtom i form av ryggsmärta, med eller utan ischias.1

Tecken

Inspektion: Vid höggradig glidning förekommer en uttalad ländryggslordos.1
Palpation: I uttalade fall kan man palpera en liten “hylla” i ländryggen.1
Neurologisk undersökning: I uttalade fall kan neurologisk påverkan (ischiadicuspåverkan) föreligga i nedre extremiteterna.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen verifierar degenerativa förändringar med kotglidning.1

Datortomografi (DT)

Verifierar degenerativa förändringar med kotglidning.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas initialt icke-operativt med smärtstillande läkemedel och fysioterapi. Vid utebliven förbättring rekommenderas operation.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling är icke-operativ.1
Metod: Farmakologisk behandling (t.ex. paracetamol) och fysioterapi (funktionell träning). Patienten får ett träningsprogram med isometriska övningar som ska stärka bålmuskulaturen till bibehållen god hållning och därmed förhindra belastning i ytterläge. Aktiviteter som medför denna belastning bör undvikas. Cykling, simning och promenader är bra alternativ som alla innebär ryggflexion utan stötar mot ryggen.1

Operativ Behandling

Indikation: Endast i undantagsfall vid uttalad ryggsmärta där icke-operativ behandling inte gett tillräcklig effekt.1
Metod: Fusionskirurgi.1

PROGNOS

Prognos

Resultat av operation vid degenerativ spondylolistes är oförutsägbar, speciellt avseende smärta.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan