Stressfraktur, Bäcken

Synonymer
Utmattningsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Stress fracture of the pelvis

BAKGRUND

Definition

Utmattningsfraktur som är ett resultat av överbelastning.

Skademekanism

Dessa frakturer uppstår vid längre tids monoton belastning, främst hos långdistanslöpare, men de förekommer även hos gångare och skidåkare. Stressfraktur kan också uppkomma vid mindre extrem belastning hos personer med avvikande skelettstruktur. 1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever initialt ospecifik smärta som märks först i samband med belastande aktivitet. Småningom uppstår även vilovärk om patienten fortsätter med belastande aktivitet trots smärtan.1

Tecken

Inspektion: Vanligen noteras ingen svullnad.1
Palpation: Smärta när bäckenet provoceras (bereonde på lokalisation).1
Rörelse: Smärta vid hopp på ett ben ökar misstanken om stressfraktur.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektion: Frontalbild av bäckenet (AP).
Fynd: Röntgen är normal i tidigt skede. Förnyad röntgenundersökning bör genomföras efter cirka 2-4 veckor vid misstanke om stressfraktur.1 

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan vara indicerat vid misstanke om stressfraktur.1 Påvisar förändringar tidigare än slätröntgen.

skintigrafi

Kan vara indicerat vid misstanke om stressfraktur.1 Påvisar förändringar tidigare än slätröntgen.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

De flesta fall behandlas icke-operativt med aktivitetsmodifikation och fysioterapi.

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta fall.1
Metod: Minskad aktivitetsnivå, där lättare träning tillåts. Träning i vatten brukar fungera väl, men aktiviteten får inte ge upphov till smärta. Om patienten inte blir smärtfri, rekommenderas total vila från fysisk aktivitet under 4-6 veckor, eventuellt kombinerad med avlastning.1

PROGNOS

Prognos

Stressfraktur i bäckenet läker oftast utan restsymtom. Dock är risken för recidiv stor om aktivitet återupptas innan skadan är helt läkt och innan frakturen återfått full hållfasthet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan