Stressfraktur, Calcaneus

Synonymer
Stressfraktur i calcaneus
Andra stavningar
Stressfraktur i kalkaneus
Latin/Grekiska
-
Engelska
Calcaneal stress fracture, stress fracture of the calcaneus

BAKGRUND

Definition

Utmattningsfraktur i calcaneus.

Epidemiologi

  • Stressfraktur är vanligt förekommande i fotens ben. Calcaneus är den näst vanligaste lokalisationen för stressfraktur i foten.1
  • Tillståndet drabbar ofta långdistanslöpare och militärer under utbildning.1
  • Tillståndet förekommer ibland bilateralt.1

Skademekanism

Uppkomsten av stressfraktur i calcaneus är relaterat till förändrad eller ökad träningsmängd eller ökad belastningsmängd på hårt och ovant underlag.1

Patoanatomi

Vanligen drabbas den bakre delen av benet.1

Klassifikation

Klinisk klassifikation
  • Extraartikulära: Dessa frakturer läker i regel med avlastning och vila.1
  • Intraartikulära: Intraartikulära frakturer kräver oftare operativ behandling.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Besvären debuterar ofta några veckor efter t.ex. förändrad eller ökad träningsmängd. Patienten upplever spontant uppkommen belastningssmärta och svullnad runt calcaneus efter förändrat träningsupplägg. Vilovärk kan förekomma.1 

Tecken

Palpation: Smärta vid kompression av calcaneus.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Det tar ofta flera veckor innan själva frakturspalten blir synlig på röntgen. Men redan veckor innan frakturspalten blir synlig på röntgen, kan man se en stressreaktion i skelettet i form av förtjockad corticalis.1

Skintigrafi

Skintigrafi påvisar diagnos långt före slätröntgen.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT påvisar diagnos långt före slätröntgen.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas primärt icke-operativt.1 

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta fall.1
Metod: Vila under 4-6 veckor och gradvis återgång till löpning eller motsvarande aktivitet under ytterligare 6 veckor.1
  • Det finns inga säkra vetenskapliga bevis för att inlägg förebygger stressfraktur.1
Uppföljning: När området är utan smärta och aktivitet/belastning kan genomföras utan besvär är stressfrakturen läkt.1
Utfall: Stressfraktur i calcaneus är vanligen godartad, d.v.s. den läker utan komplikationer.1 Frakturen läker i regel inom 6 veckor.1

Operativ Behandling

Operation är ytterst sällan indicerad.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Risk för dislokation, fördröjd läkning eller uppkomst av pseudoartros är ovanligt.1

Prognos

Prognosen är god. De flesta frakturer läker med icke-operativ behandling och patienten blir då besvärsfri.1 Läkningen kan dock ta mycket lång tid.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan