Stressfraktur, Höft

Synonymer
Utmattningsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
stress fracture of the hip

BAKGRUND

Definition

Utmattningsfraktur som är ett resultat av överbelastning.

Skademekanism

  • Dessa frakturer uppstår vid längre tids monoton belastning, främst hos långdistanslöpare, men de förekommer även hos gångare och skidåkare. Stressfraktur kan också uppkomma vid mindre extrem belastning hos personer med avvikande skelettstruktur. 1
  • Atypisk subtrochantär femurfraktur är en specialvariant av stressfraktur som kan uppstå i samband med långvarig bisfosfonatbehandling. Frakturen kan eventuellt uppkomma vid annan typ av osteoporosbehandling.1

Patoanatomi

Atypisk subtrochantär femurfraktur är oftast belägen strax nedom trochanter minor eller längre ner på diafysen.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

  • Patienten upplever initialt ospecifik smärta som märks först i samband med belastande aktivitet. Småningom uppstår även vilovärk om patienten fortsätter med belastande aktivitet trots smärtan.1
  • Atypisk subtrochantär femurfraktur kännetecknas av spontan uppkomst, ibland föregånget av smärta och värk.1 

Tecken

Inspektion: Vanligen noteras ingen svullnad.1
Palpation: Smärta när höften provoceras (bereonde på lokalisation).1
Rörelse: Smärta vid hopp på ett ben ökar misstanken om stressfraktur.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektion: Frontalbild av bäckenet (AP).
Fynd:
  • Röntgen är normal i tidigt skede. Förnyad röntgenundersökning bör genomföras efter cirka 2-4 veckor vid misstanke om stressfraktur.1 
  • Vid atypisk subtrochantär femurfraktur ses en lateral förtjockning av corticalis.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan vara indicerat vid misstanke om stressfraktur.1 Påvisar förändringar tidigare än slätröntgen.

Skintigrafi

Kan vara indicerat vid misstanke om stressfraktur.1 Påvisar förändringar tidigare än slätröntgen.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Stressfraktur i collum femoris bör opereras akut.1

Operativ Behandling

Indikation: Stressfraktur i collum femoris.1 Anledning att denna fraktur måste opereras är att den i hög utsträckning är associerad med läkningsstörning och dislokation av frakturen.1 
Metod: Patienten opereras akut med spikar eller skruvar, t.ex. LIH-spikar.1 

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Om en stressfraktur i collum femoris inte opereras kan frakturen dislocera.1

Prognos

Stressfraktur i collum femoris är i hög grad associerad med läkningsstörning.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.