Stressfraktur, Tibia

Synonymer
Utmattningsfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Stress fracture of tibia, tibial Stress Fracture

BAKGRUND

Definition

Utmattningsfraktur som är ett resultat av överbelastning.

Epidemiologi

 • Nästan hälften av alla stressfrakturer drabbar underbenet.
 • Stressfraktur vid bakre mediala tibiakanten drabbar oftast idrottare.1

Skademekanism

Tillståndet är relaterat till:
 • Överbelastning: Oftast relaterat till aktivitetens intensitet, varaktighet och typ. Vanligast är en snabb ökning av träningsdos.1
 • Träningsfel.1
 • Suboptimal utrustning.1
 • Underlag vid idrottsaktiviteten, då främst förändrat löpunderlag och dålig stötdämpning.1
 • Olika typer av felställning i nedre extremiteterna.1
 • Patientens kön, benets storlek och skelettets mineralinnehåll.1
 • I vissa fall hittas ingen orsak.1

Patoanatomi

 • Stressfrakturen är oftast lokaliserad till distala och proximala tredjedelens övergång mot mittersta tredjedelen av tibia.
 • Stressfraktur kan uppstå i främre tibiakanten och bakre mediala tibiakanten.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever en smygande debut av dov smärta i underbenet som ökar vid fysisk aktivitet.1 Smärtan är nästan punktformig vid belastning och uppträder oftast i samband med längre träningspass. Smärtan kan försvinna i vila, men återkommer direkt vid ansträngning. Efter hand uppkommer även vilovärk.

Tecken

Inspektion: Svullnad förekommer eventuellt.1
Palpation: Palpationsömhet över tibias främre eller bakre kant beroende på lokalisation av frakturen. Vid inflammatoriska tillstånd är palpationsömheten mer diffus.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnosen

Diagnosen fås med anamnes/status och radiologisk undersökning. Tidig diagnos fås med MRT.

Slätröntgen

Slätröntgen är tidigt ofta negativ. Frakturen påvisas ofta inom en månad efter smärtdebut.1 Callus kan synas efter några veckor.

Datortomografi (DT)

DT är ett säkrare sätt än slätröntgen för att påvisa frakturen.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

Påvisar fraktur eller benmärgsödem tidigast.

Skintigrafi

Skintigrafi påvisar frakturen inom en månad efter smärtdebut.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen är primärt icke-operativ.1 Man bör vara uppmärksam på kombinationen amenorré, stressfraktur och anorexi hos smala kvinnliga idrottare.

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta fall.1
Metod: Anpassad fysisk aktivitet och vila.1 Ibland rekommenderas avlastning med kryckkäppar under 6-8 veckor. Patienten kan prova med cykling och wet vest-löpning i vatten. Sedan långsam återgång till normal träning.
 • Stötvågsbehand (ECSWT) eller lågintensivt, pulserande ultraljud (LIPUS), t.ex. EXOGEN ultraljudsystem kan provas.

Operativ Behandling

Indikation: Endast i enstaka undantagsfall, t.ex. en sällsynt variant av tibiastressfraktur med ett yxhuggsliknande utseende i främre corticalis på mellersta tibia som har dålig prognos med risk för pseudoartrosutveckling.
Metod: Märgspikning av tibia.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

 • Recidiv.1
 • Pseudoartros.

Prognos

De flesta frakturer läker på sikt, utan operativ behandling, och patienten kan återgå till full aktivitet. Läkningstiden är dock lång.1 Operativ behandling medför som regel besvärsfrihet men rehabiliteringen tar lång tid.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan