Svullnad, Knä

Synonymer
Knäledssvullnad, synovit
Andra stavningar
Knäledsvullnad
Latin/Grekiska
-
Engelska
Swollen knee

BAKGRUND

Definition

Ledutgjutning i knäled.

Etiologi

Det finns olika orsaker till svullnad i knäleden.1

Differentialdiagnoser

Hemartros (blod i leden): Uppkommer oftast genom trauma, men kan även uppkomma utan föregående trauma såsom vid pigmenterad villonodulär synovit (PVNS).1
Septisk artrit: Svullnad och värmeökning föreligger alltid.1
Aseptisk synovit: Kan ses vid t.ex. reumatoid artrit (RA), gikt, och pyrofosfatartrit (pseudogikt).1
Reaktiv artrit: Kan uppkomma efter enteroartrit med salmonella-, yersinia- och kampylobakterinfektioner i gastrointestinalkanalen, och uroartrit efter klamydiainfektioner. Ett specialtillstånd är Reiter-syndrom som drabbar urinvägar, muskler, leder, hud och ögon.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten uppvisar ett svullet knä.1

Tecken

Inspektion: Svullnad/hydrops. Vid artrit ses även rodnad.
Palpation: Vid artrit förekommer palpationsömhet.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Indicerat för att utesluta skelettskada.

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan vara indicerat vid misstanke om skada på mjukdelar i knäet.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • Det är viktigt att i akutskedet utföra en punktion av knäleden, framför allt för att kunna ställa rätt diagnos och därmed initiera korrekt behandling. Dränering av vätskan medför även smärtlindring och minskar trycket i leden, vilket leder till mindre påverkan på brosket.1
  • Definitiv handläggning beror på diagnosen. Vid en kronisk synovit kan kirurgisk synovektomi utföras för att minska smärta och svullnad. Vid PVNS kan synovektomi ge en god behandlingseffekt. Recidivrisken är dock hög.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen är beror på orsaken till svullnaden. En okomplicerad kristallartrit har god prognos medan en septisk artrit kan får svåra följder med broskdestruktion om tillståndet inte behandlas korrekt i akutskedet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan