Syndaktyli, Tår (Barn)

Synonymer
Syndaktylism, sammanväxta tår
Andra stavningar
Syndactyli
Latin/Grekiska
Symphalangia, syndactylia
Engelska
Syndactyly

BAKGRUND

Definition

Ett kongenitalt tillstånd karakteriserat av fusion av mjukdelarna (enkel) och ibland benen (komplex) av tårna.2-4

Epidemiologi

  • Förekommer i cirka 1 av 2000 födslar (USA).3
  • Tillståndet är ofta familjärt.3

Etiologi

Etiologin är okänd. Uppstår p.g.a. inkomplett eller avsaknad apoptos under gestationen (fosterstadiet).4 Tillståndet förekommer ofta tillsammans med andra kongenitala defekter, som avsaknad av senor på sammanväxta tår.5

Patoanatomi

Vanligast mellan andra och tredje tån.3

Klassifikation

Syndaktyli kan delas in i två typer: 
  • Simpel syndaktyli: Fusion mellan enbart mjukdelarna av tårna.2-4 
  • Komplex syndaktyli: Fusion mellan benen av tårna.2-4 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Syndaktyli ger ingen funktionsinskränkning.1,5 Patienterna har ingen smärta.4

Tecken

Inspektion: Osepararade (icke-delade) tår.

syndaktyli

Associerade Tillstånd

Syndaktyli av tårna kan vara associerat med familjär syndaktyli, Down-syndrom, Apert-syndrom, Klippel-Feil-syndrom.4

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Belastad frontal- och lateralbild.4
Fynd: Vid komplex syndaktyli ses en fusion mellan benen.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Simpel syndaktyli behandlas inte på något speciellt sätt. Komplex syndaktyli kan behandlas med separation.2

Icke-operativ Behandling

Indikation: Egentligen i alla fall men främst vid simpel syndaktyli.2-4
Metod: Observation, då detta är ett estetiskt tillstånd.4

Operativ Behandling

Indikation: Enbart kosmetisk, då syndaktyli inte ger någon funktionsinskränkning.1
Metod: Delning syndaktylin och fri hudtransplantation.1
Utfall: Medför dock ofta stramande ärr och sekundär tillväxtrubbning, känslig hud, lokala infektionsproblem samt klåda mellan tårna. Dessutom finns ofta även avsaknad av senor på sammanvuxna tår, vilket vid operation ytterligare äventyrar resultatet.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Postoperativa komplikationer: Stramande ärr och sekundär tillväxtrubbning, känslig hud, lokala infektionsproblem samt klåda mellan tårna.1 

Prognos

God vid icke-operativ behandling. Ger inte upphov till andra besvär än kosmetiska.1,5

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Syndactyly of the Toes. [Hämtat 191019].
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan